Vykdomojo dokumento pateikimas

Pateikiami vykdomieji dokumentai turi atitikti Civilinio proceso kodekso 648 str. įtvirtintus reikalavimus vykdomojo dokumento turiniui. Vykdomasis dokumentas, kuriame nenurodytas fizinio ar juridinio asmens kodas, negali būti pateiktas. Dėl trūkstamų duomenų įrašymo reikėtų kreiptis į vykdomąjį dokumentą išdavusią instituciją (Teismas).

  • Originalus popierinis vykdomasis dokumentas (ne kopija) dėl piniginių sumų išieškojimo siunčiamas arba pateikiamas Lietuvos antstolių rūmams šiuo adresu: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius.
    Kartu pateikiamas prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir fizinio arba juridinio asmens anketa. PRAŠYMO FORMA (spauskite ir atsisiųskite prašymo formą “Word” formatu).
    Antstolių informacinė sistema vykdomąjį dokumentą siunčia vienam iš antstolių, veikiančių toje veiklos teritorijoje, kurioje yra skolininko gyvenamoji, darbo ar nekilnojamojo turto buvimo vieta.
    Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 651 str. nurodytų akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nenustatęs kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, antstolis parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą.
  • Visus elektronine forma (Adoc formatu) išduotus vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo (Vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Darbo ginčų komisijos ir kt. institucijų sprendimus) suinteresuoti asmenys pateikia savarankiškai, internete prisijungdami prie Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portalo. Kartu su vykdomuoju dokumentu pateikiamas prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir fizinio ar juridinio asmens anketa.
    Trumpą video instrukciją rasite ČIA: (spauskite, norėdami peržiūrėti).

Kaip apmokėti bylos administravimo išlaidas?
Tais atvejais, kai turi būti sumokamos bylos administravimo išlaidos, antstolis išieškotojui arba jo įgaliotam atstovui siunčia dokumentą apmokėjimui, kuriame nurodoma mokėtina suma ir antstolio depozitinės sąskaitos numeris. Vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti po administravimo išlaidų apmokėjimo. (Administravimo išlaidų vykdant vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo dydžiai nurodyti Sprendimų vykdymo instrukcijos 109 punkte.
Jei bylos administravimo išlaidos neapmokamos, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą.
Atsižvelgiant į išieškotojo turtinę padėtį ir išieškojimo pobūdį, gali būti taikomos administracinių vykdymo išlaidų mokėjimo išimtys ir lengvatos.

Daugiau Vykdomojo dokumento pateikimas antstoliui (antstoliurumai.lt)

Informaciją parengė administratorė Evelina Romeiko
pagal LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ informaciją
Nuotr. Pixabay.com