Teisinė informacija

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras vadovaujasi šiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija

2. Socialinių paslaugų ĮSTATYMAS.

3. Socialinių paslaugų KATALOGAS.

4. Vaiko teisių apsaugos pagrindų ĮSTATYMAS.

5. Socialinės globos normų APRAŠAS.

6. Vaiko teisių konvencija

7. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) NUOSTATAI.

8. LR vaiko minimaliosios ir vidutinės priežiūros ĮSTATYMAS.

9. Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis TVARKA.

10. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ĮSTATYMAS.

11. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos APRAŠAS.

12. Išmokų vaikams ĮSTATYMAS.

13. Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas

Taip pat galite apsilankyti Lietuvos Respublikos Seimo Dokumentų paieškos sistemoje.