Teisinė informacija

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras vadovaujasi šiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija

2. Socialinių paslaugų ĮSTATYMAS

3. Socialinių paslaugų KATALOGAS

4. Vaiko teisių apsaugos pagrindų ĮSTATYMAS

5. Socialinės globos normų APRAŠAS

6. Vaiko teisių konvencija

7. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) NUOSTATAI

8. Vaiko minimaliosios ir vidutinės priežiūros ĮSTATYMAS

9. Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis TVARKA

10. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ĮSTATYMAS

11. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos APRAŠAS

12. Išmokų vaikams ĮSTATYMAS

13. Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas

14. Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų NORMATYVAI 

15. Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos APRAŠAS

16. Savanoriškos veiklos įstatymas

Taip pat galite apsilankyti Lietuvos Respublikos Seimo Dokumentų paieškos sistemoje.