Jubiliejinėje “Maisto banko” akcijoje dalyvavome ir MES!!!

Jubiliejinė 20-oji “Maisto banko” akcija vyko spalio 16-17 dienomis.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro įstaiga yra dėkinga UAB “Maxima”, Šaltkalvių g. 2 direkcijai, darbuotojoms ir apsaugai už suteiktą pagalbą akcijos metų.

Širdingą padėką išreiškiame gražiu lietuvišku žodžiu AČIŪ visiems “Maisto banko” akcijoje dalyvavusiems geradariams, kurie mūsų organizacijai paaukojo 1109 vnt. ilgai negendančių maisto produktų.

Taip pat esame dėkingi mūsų savanoriams, kurie paaukojo savo laisvalaikį ir įdėjo daug pastangų kviečiant paaukoti.

Daugiau apie akciją spauskite čia.

4 3 2 1