APVA

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Vilniaus rajono Kalvelių šeimos ir vaiko krizių centre“ skirtas finansavimas iš Klimato kaitos programos.