GIMK

GIMK (Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas)

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro atestuoti GIMK programos mokytojai ruošia įtėvius ir globėjus, juos konsultuoja ir padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus, vertina šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus.

GIMK mokymų programa išskiria 5 globėjų ir įtėvių gebėjimų kategorijas:
Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
Vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas;
Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

Programa susideda iš dviejų dalių: įvadinių ir tęstinių mokymų.

Naujas ir kilnus darbas – socialinis globėjas

MISIJA. Socialiniai arba budintys globėjai – tai žmonės, teikiantys globos paslaugas  be tėvų globos ir priežiūros likusiems vaikams savo namuose. Bet kurio paros metu jie turės priimti Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų atvežtus  vaikus.

KAIP TAMPAMA SOCIALINIU GLOBĖJU. Norint tapti socialiniu globėju galite kreiptis į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus. Jums reikės pateikti prašymą,  sveikatos pažymą, sutuoktinio(-ės) ar kitų kartų gyvenančių asmenų sutikimą ir kitus dokumentus, kurie patvirtins asmens tinkamumą globoti vaiką (-us). Atrinkti kandidatai turi lankyti apie du mėnesius GIMK programos trunkančius mokymus bei atlikti praktiką.

ATLYGIS. Už savo namuose vykdomą globą mokama išmoka vaikui bei užmokestis socialiniam globėjui.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel tel. (8 606 68975) ir atestuoti pagal bendąją įtėvių ir globėjų rengimo programą soc. darbuotojai:

Evelina Kaidanovič tel. (85)2463156

Darja Bondareva tel. (85)2463156

Alina Vengrovska tel. (85)2463156

PASLAUGAS TEIKIAME VILNIAUS RAJONO GYVENTOJAIS

Jeigu ketinate globoti ar įvaikinti vaiką dėl išsamesnės informacijos

galite kreiptis į mūsų GIMK atestuotus darbuotojus

tel. (8 5)  2 46 3156

el. p.: info@seimoskc.vilniausr.lm.lt