Teisės aktai

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras vadovaujasi šiais teisės aktais:

1. Socialinių paslaugų ĮSTATYMAS.

2. Socialinių paslaugų KATALOGAS.

3. Vaiko teisių apsaugos pagrindų ĮSTATYMAS.

4. Socialinės globos normų APRAŠAS.

5. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) NUOSTATAI.

6. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos APRAŠAS.

7. LR vaiko minimaliosios ir vidutinės priežiūros ĮSTATYMAS.

8. Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis TVARKA.

9. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ĮSTATYMAS.

10. Išmokų vaikams ĮSTATYMAS.

Taip pat galite apsilankyti Lietuvos Respublikos Seimo Dokumentų paieškos sistemoje.