Vasaros stovykla “Kelionė po vasarą”

Dienos centras “Draugystės namai” ir Vilniaus rajono šeimos ir vaikų krizių centras suorganizavo 9-nių darbo dienų vasaros poilsio stovyklą rizikos grupės vaikams. Į Krizių centrą atvykę vaikai neturi tinkamai susiformavusių socializacijos, bendravimo, bendradarbiavimo su kitais, pažinimo įgūdžių. Programos metu siekėme supažindinti vaikus su istorija bei stengėmės  suteikti galimybę vaikams atskleisti turimus gebėjimus, formuluoti teigiamus pažinimo, kultūrinio išprusimo, kūrybinius, meninius, pažinimo ir savarankiškumo įgūdžius. Skatinome įsitraukti į bendruomenės veiklą, puoselėti solidarumo, tolerancijos jausmą, suvokti savo socialinę aplinką bei išmokti joje tinkamai elgtis. Vasaros stovyklos metu vaikai buvo maitinamo Krizių centro virtuvėje pagamintu maistu. Išvykos metu gaminome ir valgėme gamtoje. Gerinant vaikų fizinį išvystymą, sveikatą buvo organizuojami sportiniai užsiėmimai, žaidimai gryname ore, žygiai, išvykos. Stovyklą lankė nuo 7 iki 17 metų vaikai. Vykdant programą buvo siekiama Krizių centro globotinius iš socialinės rizikos šeimų, kurie neretai patirdavo skurdą, fizinį arba emocinį smurtą, nepriežiūrą, supažindinti su Lietuvos istorija, kultūrinių paveldu, Kalvelių apylinkių kraštovaizdžių. Bendraujant ir bendradarbiaujant stengėmės mokyti  pajusti bendruomeniškumo dvasia, suprasti, jog visi esame lygus, nepaisant to, kokią padėtį visuomenėje užimame. Į projekto veiklą buvo įtraukti Krizių centro darbuotojai, kurie kartu su vaikais, keliaudami po artimus kampelius, dalyvaudami žygiuose, bandė atskleisti Lietuvos krašto istorijos paslaptis. Vaikai aktyviai pramogavo, dalyvavo meniniuose užsiėmimuose, kurie lavino asmenines, komunikavimo, pažinimo, socialines kompetencijas.