Projektai

Projektas „Socialinis aktyvinimas į darbo rinką“ Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0046, kurį vykdo VšĮ “Pagalbos paaugliams iniciatyva”. Tikslinės grupės, kurios įtraukiamos į veiklas – socialinės rizikos vaikai, buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai, socialinės rizikos šeimos. Projekto metu vykdomos individualios socialinio darbuotojo bei psichologo konsultacijos, rengiami kasdienio gyvenimo ir darbo įgūdžių formavimo užsiėmimai, socialinių įgūdžių stovykla suaugusiems, amatų dirbtuvės jaunimui.