Projektai

Centro bendruomenė aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Nuo 2014 m. dalyvaujame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamame vaikų dienos centrų projektų konkurse. Nuo 2019 m.   projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Projekto kodas Nr.08.4.1-ESFA-V-405-02-0001.

Nuo 2018 m. Krizių centras dalyvauja dviejuose ESFA finansuojamuose projektuose kaip partneris – tai projektas „Esame veiklūs ir reikalingi“, kurį vykdo Trakų švietimo centras. Projekto tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims (54+) įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. Projekto dėka vyresnio amžiaus asmenys galės nemokamai konsultuotis pas psichologą, dalyvauti savanorystės, anglų kalbos, socialinių gebėjimų, kultūrinio sąmoningumo ir kituose mokymuose bei veiklose.

Kitas projektas „Socialinis aktyvinimas į darbo rinką“ Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0046, kurį vykdo VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“. Tikslinės grupės, kurios įtraukiamos į veiklas – socialinės rizikos vaikai, buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai, socialinės rizikos šeimos. Projekto metu vykdomos individualios socialinio darbuotojo bei psichologo konsultacijos, rengiami kasdienio gyvenimo ir darbo įgūdžių formavimo užsiėmimai, socialinių įgūdžių stovykla suaugusiems, amatų dirbtuvės jaunimui.