Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų įstatymas

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro mažosios vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
KC_viesuju pirkimu aprašas_2020

2024 m. numatomų atlikti prekių, paslaugų ir darbų  viešųjų pirkimų planas
2024 m. VP planas