TARPTAUTINIS SOLIDARUMO BĖGIMAS “GELBĖKIME VAIKUS”

Rugsėjo 28- ąją dieną vaikai lankantys dienos centrą ,,Draugystės namai” dalyvavo tarptautiniame solidarumo bėgime “Gelbėkime vaikus”. Šiame bėgime vaikai ne tik išbandė savo jėgas, be rėmė skurstančius pasaulio vaikus rodant jiems savo užuojautą, pagalbą bei toleranciją.