Globos centro tvarkos

Globos centro veiklą reglamentuojančios vidaus tvarkos:

  1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas Globos centro tvarkos aprašas 2021-08-16
  2. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro budinčio globotojo veiklos finansavimo tvarkos aprašas (2018) GCfinansavimo BG už paslaugas tvarka_2018-12-21
  3. Psichologinės pagalbos teikimo globos centro gavėjams tvarkos aprašas (2019) psicholog-pagalbos-teikimo-tvarka
  4. Globėjo (rūpintojo) parinkimo globojamam (rūpinamam) vaikui tvarkos aprašas (2021) Globėjų parinkimas tvarka.nauja (2021)
  5. Globos centro padalinio budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (2019) Budinčio-globotojo-globėjo-rūpintojo-šeimynos-dalyvių-vykdomos-veiklos-kokybes-vertinimo-tvarka-ir-priedai.KC
  6. Intensyvios pagalbos teikimo globos centre tvarkos aprašas (2019) Intensyvios-pagalbos-teikimo-tvarka-GC-KC
  7. Globos centro budinčio globotojo prižiūrimo ar rūpintojo rūpinamo vaiko susitikimų su tėvais, giminaičiais, ar kitais fiziniais asmenimis, su vaiku susijusiais emociniais ryšiais organizavimo tvarka (2021) BG_Susitikimu su vaiku organizavimas_2021