Apie globos centrą

Globos centras teikia paslaugas Vilniaus rajono globėjų, įtėvių šeimoms bei asmenims siekiantiems padėti vaikams nepatekti į institucinę globą.

Nemokamos paslaugos, kurias teikia mūsų centas:

 • Individualios psichologinės konsultacijos
 • Socialinės konsultacijos
 • Būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai ir tęstiniai mokymai pagal GIMK programą
 • Savitarpio pagalbos grupės
 • Asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas
 • Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę konsultavimas
 • Vaiko palydėjimas į nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą
 • Darbas komandoje su biologiniais vaiko tėvais

Globos centras teikia paslaugas budintiems globotojams Vilniaus rajone:

 • konsultavimo ir mokymo paslaugos
 • tarpininkavimo paslaugos
 • psichosocialinė pagalba
 • psichoterapija
 • intensyvi pagalba
 • laikino atokvėpio paslaugos
 • budinčių globotojų
 • socialinių globėjų
 • globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas
 • teisinė, sociokultūrinė ar kita pagalba.

Globos centras, koordinuodamas pagalbą vaikui budinčio globotojo šeimoje:

 • kartu su budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą;
 • reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos atvejais – ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam globotojui. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;
 • palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimais vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis;
 • reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui rekomenduojama suteikti 2–5 papildomas psichologo konsultacijas;
 • organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;

Kaip tapti budinčiu globotoju?

1 žingsnis:

Prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimas Savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą.

2 žingsnis:

Dalyvavimas GIMK programos grupiniuose mokymuose, individualus pokalbiai su Tarnybos atestuotais asmenimis.

3 žingsnis:

Gavus teigiamą išvadą, sudaroma sutartis su globos centru. Globoti pradėsite tuomet, kai tik atskiras vaikas, kuriam bus reikalinga laikinoji globa.Už kiekvieną globojamą šeimoje vaiką mokamas nustatyto dydžio atlygis

Globos centro darbo laikas:

I -IV nuo 8:00 val. iki 17:00 val., V – nuo 8:00 iki 15:45.

Pietų pertrauka 12:00 – 12:45

Informacija apie Tarnybos atestuotus asmenis ir GLOBOS KOORDINATORIUS:


Tarnybos atestuoto asmens vardas, pavardė
Telefono numeris, el. pašto adresas  
Leokadija Pavtel +37060668975 
info@seimoskc.vilniausr.lm.lt
Darja Bondareva +37067833977 
darja.bondareva@seimoskc.vilniausr.lm.lt
Alina Vengrovska +37067833988 
alina.vengrovska@seimoskc.vilniausr.lm.lt

Socialinio darbuotojo globos koordinatoriaus vardas, pavardė

Telefono numeris, el. pašto adresas
Darja Bondareva 867833977
darja.bondareva@seimoskc.vilniausr.lm.lt
Alina Vengrovska 867833988
alina.vengrovska
@seimoskc.vilniausr.lm.lt

Ana Išorienė

861397644
ana.isoriene@seimoskc.vilniausr.lm.lt

ADMINISTRACIJA (8 5)-2 46 34 76