Apie globos centrą

Globos Centras

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos centras yra vienas iš 66 veikiančių Lietuvoje globos centrų, kuris teikia konsultacinę, psichosocialinę ir kitą pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams, jų globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti

Globos centro paslaugų gavėjai:
● globėjai (rūpintojai), nesusiję giminystės ryšiais ir jų globojami (rūpinami) vaikai;
● globėjai (rūpintojai) giminaičiai ir jų globojami (rūpinami) vaikai;
● budintys globotojais ir jų prižiūrimi vaikai;
● bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai ir juose globojami (rūpinami) vaikai;
● įtėviai ir jų įvaikinti vaikai;
● šeimynos dalyviai;
● asmenys, norintys tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu ar budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką.

Globos centre teikiamos nemokamos paslaugos esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Vilniaus rajone:
● asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikinti vaiką šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, informavimas, konsultavimas;
● mokymai pagal GIMK programą,
● išvados dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką, parengimas;
● psichologo konsultacijos;
● globos koordinatoriaus konsultacijos; 
● VVTAĮT atestuotų asmenų konsultacijos;
● informavimas, tarpininkavimas;
●socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas (periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir globėjų (rūpintojų) interesų atstovavimas užtikrinant saugią susitikimų aplinką);
● tęstiniai periodiniai mokymai pagal GIMK programą;
● savipagalbos grupės;
● sociokultūrinės paslaugos;
● laikino atokvėpio paslauga;
● transporto organizavimo paslauga;
● socialinės paslaugos vaikams Dienos centro padalinyje;
● budinčių globotojų vykdomos veiklos kokybės vertinimas.

Dėl pagalbos paslaugų kviečiame kreiptis tel. +37060784685 arba el. paštu: marina.kizelevic@seimoskc.lt

Globos (rūpybos) klausimais kviečiame kreiptis tel. +37067833988 (Alina Vengrovska, el. p. alina.vengrovska@seimoskc.lt), +37060216001 (Almira Didžiokienė, el. p. almira.didziokiene@seimoskc.lt)

Globos centro darbuotojų darbo laikas:
Globos centro darbuotojų kontaktiniai duomenys ir darbo laikas.

Globos centro adresas: Vilniaus g. 13-1, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r.
Globos centro patalpos Vilniuje, Kauno g. 1ª-302 (dėl susitikimo iš anksto laikas derinams tel. +37060784685  arba +37067833988).

Mokymų, savipagalbos grupių, individualių konsultacijų, susitikimų laikas derinamas individualiai.

Daugiau informacijos apie Lietuvos Globos centrus – https://globoscentrai.lt/