ŽINGSNIAI NORINT TAPTI GLOBĖJU

Kaip nukeliauti iki tapimo globėju?

  1. žingsnis.  

    Sprendimo priėmimas

     Informacijos surinkimas, konsultacijos.

2. žingsnis.  

Sveikatos pažyma.

  Kreiptis į savo gydymo įstaigą dėl sveikatos pažymos 046a formos gavimo.

3. žingsnis.  

Dokumentų pateikimas. 

 Kreiptis į savo gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių, kurio darbuotojams padedant, bus pradėta globos šeimoje procedūra. Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai  dėl prašymo pateikimo turi kreiptis į Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Vilniaus rajone adresu A. Vivulskio g. 16, Vilnius.

Pateikiami dokumentai:

  • Prašymas
  • Sveikatos pažyma 046a formos
  • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju3. Žingsnis.

Laukimas.
 Jūsų dokumentai bus persiųsti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui. Specialistai išnagrinės jūsų prašymą. Tai užtruks ilgiausiai 20 dienų.

4. žingsnis.  

Kvietimas į mokymus.

 Gavus teigiamą pradinį dokumentų vertinimą Globos centras pakvies Jus ir Jūsų sutuoktinį ar kartu gyvenantį santuokos neįregistravusį asmenį į mokymus, kurių trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai, tuo laikotarpiu specialistai apsilankys Jūsų namuose individualiems pokalbiams. Mokymai yra privalomi visiems norintiems globoti vaiką. Jeigu mokymai artimiausiu metu nevyks jūsų mieste ar rajone, prašykite, jog būtumėte siunčiami juos išklausyti į artimiausią savivaldybę.

5. žingsnis.  

Išvados globai gavimas.

 Asmeniui, norinčiam globoti vaiką ir jo sutuoktiniui ar kartu gyvenančiam santuokos neįregistravusiam asmeniui išklausius mokymus, per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos, specialistai parengs išvadą* dėl pasirengimo vaiko globai.

6.žingsnis.  

Laukimas ir sprendimo priėmimas.

  Pasirašius teigiamą išvadą, jus lydės laukimas skambučio iš globos centro su pranešimu, jog jūsų globa reikalinga konkrečiam vaikui ar vaikams, supažindinimas su dokumentine informacija, vėliau – susitikimai ir sprendimo priėmimas.

Tapus vaiko globėju, per visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir kiti globos centro specialistai, kurie teiks įvairiapusę pagalbą, paramą, kvies jūs aktyviai įsilieti į globėjų bendruomenę.

*Teigiama išvada dėl pasirengimo globoti vaiką galioja 24 mėnesius nuo jos parengimo dienos.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel tel. (+370 606 68975), globos centro vedėja Marina Kizelevič (+370 60784685) ir Valstybinės vaiko teisių
apsaugos institucijos atestuoti asmenys:

Alina Vengrovska tel. +370 67833988

Almira Didžiokienė tel. +370 60216001

Leokadija Pavtel tel. +370 60668975

PASLAUGAS TEIKIAME VILNIAUS RAJONO GYVENTOJAMS
Jeigu ketinate globoti ar įvaikinti vaiką dėl išsamesnės informacijos
galite kreiptis į mūsų Valstybinės vaiko teisių
apsaugos institucijos atestuotus asmenys

tel. +370 5 2 46 3476
el. p.: info@seimoskc.lt