GIMK

Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro atestuoti GIMK programos mokytojai ruošia įtėvius ir globėjus, juos konsultuoja ir padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus, vertina šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus.

GIMK mokymų programa išskiria 5 globėjų ir įtėvių gebėjimų kategorijas:
Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
Vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas;
Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

Programa susideda iš dviejų dalių: įvadinių ir tęstinių mokymų.

Naujas ir kilnus darbas – socialinis globėjas

MISIJA. Socialiniai arba budintys globėjai – tai žmonės, teikiantys globos paslaugas  be tėvų globos ir priežiūros likusiems vaikams savo namuose. Bet kurio paros metu jie turės priimti Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų atvežtus  vaikus.

KAIP TAMPAMA SOCIALINIU GLOBĖJU. Norint tapti socialiniu globėju galite kreiptis į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus. Jums reikės pateikti prašymą,  sveikatos pažymą, sutuoktinio(-ės) ar kitų kartų gyvenančių asmenų sutikimą ir kitus dokumentus, kurie patvirtins asmens tinkamumą globoti vaiką (-us). Atrinkti kandidatai turi lankyti apie du mėnesius GIMK programos trunkančius mokymus bei atlikti praktiką.

ATLYGIS. Už savo namuose vykdomą globą mokama išmoka vaikui bei užmokestis socialiniam globėjui.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel tel. (8 606 68975), globos centro vedėja Marina Kizelevič (860784685) ir Valstybinės vaiko teisių
apsaugos institucijos atestuoti asmenys:

Alina Vengrovska tel. 867833988

Almira Didžiokienė tel. 860216001

Leokadija Pavtel tel. 860668975

PASLAUGAS TEIKIAME VILNIAUS RAJONO GYVENTOJAMS
Jeigu ketinate globoti ar įvaikinti vaiką dėl išsamesnės informacijos
galite kreiptis į mūsų Valstybinės vaiko teisių
apsaugos institucijos atestuotus asmenys

tel. (8 5)  2 46 3156
el. p.: info@seimoskc.lt

GIMK mokymų sąrašąs 2021 m
GIMK mokymų sąrašąs 2022 m