Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. duomenis