Įvaikinusiems vaiką

Aktualu nuo 2024 m. sausio mėn. Teisine prasme įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą, todėl įtėviams ir jų įvaikiams iš esmės priklauso visos garantijos, kurios numatytos tėvams ir jų vaikams.

Išmokos įvaikinus vaiką, kurios sutampa su išmokomis vaikui gimus

 • Tėvystės išmoka
 • Vaiko priežiūros išmoka 
 • Vienkartinė išmoka vaikui (priklauso netgi tuo atveju, jeigu ji kartą buvo išmokėta už tą patį vaiką kitiems asmenims).
 • Vaiko pinigai.
 • Papildoma išmoka prie vaiko pinigų (jeigu šeima yra gausi arba nepasiturinti, taip pat vaikams su negalia).
 • Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui.
 • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.

PAPILDOMAI

 • Išmoka įvaikinus vaiką – įvaikinus vaiką vienam iš įtėvių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios, gali būti mokama speciali išmoka. Jos dydis siekia  440 eurų per mėnesį ir ji gali būti mokama dvejus metus nuo įvaikinimo, bet ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų.
  Jeigu „Sodros“ mokama vaiko priežiūros išmoka mažesnė nei išmoka įvaikinus vaiką, tuomet šalia vaiko priežiūros išmokos mokamas skirtumas, kad bendra išmokų suma nebūtų mažesnė nei  440 eurų.  
  —>Kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę. 

Socialinės paslaugos – paslaugas įtėviams ir įvaikintiems vaikams teikia kiekvienoje savivaldybėje veikiantys Globos centrai. Jie konsultuoja ir informuoja asmenis, pageidaujančius įvaikinti vaikus, vykdo pasirengimo įvaikinti mokymus pagal specialią Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), vertina asmenų pasirengimą ir teikia išvadas dėl tinkamumo tapti įtėviais.

Globos centrai koordinuoja pagalbos teikimą vaikus įvaikinusioms šeimoms. Visos pagalbos paslaugos įtėviams ir įvaikintiems vaikams gali būti teikiamos tik įtėvių prašymu. Siekdami padėti išspręsti iškilusias problemas, atsiradus naujam šeimos nariui, bei palaikyti šeimas, Globos centrai įtėviams organizuoja ir veda tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupių užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas ir kitas paslaugas. 

Mūsų Globos centro darbuotojų kontaktai

Detaliau paskaitykite ČIA.

Informaciją parengė administratorė Evelina Romeiko
pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS
IR DARBO MINISTERIJOS informaciją