Auginantiems vaikus

Aktualu nuo 2024 m. sausio mėn. Gimus vaikui, šeima gali pretenduoti į įvairias išmokas, kurių vienos yra skiriamos kompensuoti netektas pajamas anksčiau dirbusiai mamai arba tėčiui, o kitos skiriamos atsižvelgiant į kitas priežastis arba priklauso visoms šeimoms su vaikais, nepaisant jokių aplinkybių. Šeimos, auginančias vaikus, ne tik gali gauti įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti teikiamomis paslaugomis, kurios skirtos stiprinti šeimas.

 • Motinystės išmoka dirbusiai moteriai, mokama motinystės socialiniu draudimu apdraustai moteriai, kuri dirbdama mokėjo įmokas ir iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį nei 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius bei kuriai suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą gydytojas išduoda ne anksčiau nei 30 nėštumo savaičių. Moteriai reikiamo stažo neįgijus (nes buvo vaiko priežiūros atostogose su kitu vaiku), stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai. Tad motinystės išmoka vis tiek priklausys. 
 • Minimali motinystės išmoka,  negali būti mažesnė nei 392 eurai (neatskaičius mokesčių) (o įgijus teisę ją gauti 2024 m. vasario mėnesį ir vėliau, minimali motinystės išmoka negalės būti mažesnė nei 440 eurų (neatskaičius mokesčių)), tačiau maksimalios ribos nenustatomos ir konkretus išmokos dydis priklauso nuo buvusių darbo pajamų.
  —> Kreiptis į Sodrą.
 • Tėvystės išmoka dirbusiam tėčiui, mokama apdraustam motinystės socialiniu draudimu tėčiui ar įtėviui, kuris dirbdamas mokėjo įmokas ir iki pirmosios tėvystės atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį nei 6 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius, jei gimus vaikui jam suteikiamos 30 kalendorinių dienų tėvystės atostogos, kurias galima skaidyti į ne daugiau kaip dvi dalis. Pasinaudoti apmokamomis atostogomis galima iki vaikui sukanka vieneri metai. Neįgijus reikiamo stažo (kai vyras buvo vaiko priežiūros atostogose su kitu vaiku), t stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai. Tad, tėvystės išmoka vis tiek priklausys. Tėvystės išmokų dydis siekia 77,58 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“, minimali tėvystės išmoka, į(nuo 2024 m. sausio mėn) 392 eurai (neatskaičius mokesčių).
  —> Kreiptis į Sodrą.
 • Vaiko priežiūros išmoka dirbusiam asmeniui, kuris prižiūri vaiką – tėvai gali pasirinkti, ar jie nori vaiką prižiūrėti ir vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų 2 neperleidžiamus (bendrai 4 mėnesius – du mama, du tėtis) mėnesius vaiką gali prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), o likusiu laiku vaikas gali būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui, ar įtėviams ir globėjams, tiek vienam iš nustatytas sąlygas atitinkančių senelių. Svarbu, kad nors seneliai negali pasinaudoti mamai ir tėčiui skiriamais neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, tačiau gali prižiūrėti anūką ir gauti vaiko priežiūros išmoką likusį laiką, jei atitiks nustatytas sąlygas.
  —> Kreiptis į Sodrą.
 • Vienkartinė išmoka nėščiai nedirbusiai moteriai (kuri nedirbo ir nesukaupė reikiamo motinystės socialinio draudimo stažo) mokama vienkartinė 353,65 euro dydžio išmoka. Moteris dėl vienkartinės išmokos gali kreiptis per 12 mėnesių nuo dienos, kai iki numatomo gimdymo buvo likę 70 kalendorinių dienų.
  —> Kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt.
 • Vienkartinė išmoka vaikui – kiekvienam gimusiam vaikui Lietuvoje išmokama vienkartinė 605 eurų dydžio išmoka. Gimus vaikui, asmuo dėl vienkartinės išmokos skyrimo gali kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Ši išmoka priklauso ir įvaikinus vaiką, neatsižvelgiant į tai, ar jau buvo išmokėta vaikui gimus, ar ne. Dėl jos galima kreiptis per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos, o skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios. Jeigu vaikui nustatoma globa šeimoje ar šeimynoje, išmoka priklauso iki vaikui sukanka pusantrų metų, tačiau tik tuo atveju, jeigu ji nebuvo išmokėta vaikui gimus ar nustačius globą pirmą kartą. Vaiko globėjas dėl vienkartinės išmokos turi teisę kreiptis per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos.
  —> Kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt.
 • Vaiko pinigai – kiekvienam vaikui Lietuvoje kas mėnesį mokama 96,25 euro dydžio išmoka vaikui arba kitaip – vaiko pinigai. Jie priklauso iki vaikas sulaukia 18 metų. Išmoka gali būti mokama ir ilgiau, tai yra iki  23 metų, jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa.
  —> Kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt.
 • Papildoma išmoka prie vaiko pinigų  – 56,65 euro dydžio išmoka prie vaiko pinigų mokama visiems vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų, taip pat visiems vaikams su negalia.
  —> Kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt.
 • Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui
  —> Kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt.
 • Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui
  —> Kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.
 • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai – kai vaikas auginamas vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris dėl mokymosi ar studijų neturi sukaupęs socialinio draudimo stažo vaiko priežiūros išmokai iš „Sodros“ gauti, tuomet jam gali būti skiriama speciali išmoka iš savivaldybės. Išmoka mokama kas mėnesį iki vaikui sueina dveji metai ir siekia 330 eurų per mėnesį.
  —> Kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti spis.lt.

Detaliau paskaitykite ČIA.

Informaciją parengė administratorė Evelina Romeiko
pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS
IR DARBO MINISTERIJOS informaciją