COVID-19 taisyklės

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre patvirtintos taisyklės, kurių privalo laikytis visi darbuotojai: