Globos centro tvarkos

Globos centro veiklą reglamentuojančios vidaus tvarkos:

  1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos centro paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (2018) GC_paslaugu teikimas ir organizavimas tvarka-2018-12-21
  2. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globojamo (rūpinamo), prižiūrimo vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje tvarka (2018) bg sg apgyvendinimas tvarka 2018-12-21
  3. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro budinčio globotojo veiklos finansavimo tvarkos aprašas (2018) GCfinansavimo BG už paslaugas tvarka_2018-12-21
  4. Globos centro padalinio vaiko poreikių vertinimo, pervertinimo ir pagalbos plano sudarymo, koregavimo tvarkos aprašas (sena, 2018) Poreikių vertinimas ir IPP tvarka sena_KC; (nauja, 2021) įsivertinimas priedas 2 Plano_perziuros_priedas 3 Poreikio_vertinimo_ir_pagalbos_planavimo_priedas 1 Poreikių vertinimas ir IPP tvarka nauja_KC 
  5. Psichologinės pagalbos teikimo globos centro gavėjams tvarkos aprašas (2019) psicholog pagalbos teikimo tvarka
  6. Globėjo (rūpintojo) parinkimo globojamam (rūpinamam) vaikui tvarkos aprašas (2019) Globėjų parinkimas tvarka.sena-KC
  7. Globos centro padalinio budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (2019) Budinčio-globotojo-globėjo-rūpintojo-šeimynos-dalyvių-vykdomos-veiklos-kokybes-vertinimo-tvarka-ir-priedai.KC [555]
  8. Intensyvios pagalbos teikimo globos centre tvarkos aprašas (2019) Intensyvios pagalbos teikimo tvarka GC KC
  9. Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui, globėjui nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui organizavimo tvarkos aprašas (2019) LAIKINO ATOKVĖPIO tvarka+priedai
  10. Globos centro budinčio globotojo prižiūrimo ar rūpintojo rūpinamo vaiko susitikimų su tėvais, giminaičiais, ar kitais fiziniais asmenimis, su vaiku susijusiais emociniais ryšiais organizavimo tvarka (2021) BG_Susitikimu su vaiku organizavimas_2021