Globos centro tvarkos

Globos centro veiklą reglamentuojančios vidaus tvarkos:

  1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas Globos centro tvarkos aprašas 2021-08-16
  2. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro budinčio globotojo veiklos finansavimo tvarkos aprašas (2018) GCfinansavimo BG už paslaugas tvarka_2018-12-21
  3. Psichologinės pagalbos teikimo globos centro gavėjams tvarkos aprašas (2019) psicholog-pagalbos-teikimo-tvarka
  4. Globėjo (rūpintojo) parinkimo globojamam (rūpinamam) vaikui tvarkos aprašas (2019) Intensyvios-pagalbos-teikimo-tvarka-GC-KC
  5. Globos centro padalinio budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (2019) Budinčio-globotojo-globėjo-rūpintojo-šeimynos-dalyvių-vykdomos-veiklos-kokybes-vertinimo-tvarka-ir-priedai.KC
  6. Intensyvios pagalbos teikimo globos centre tvarkos aprašas (2019) Intensyvios-pagalbos-teikimo-tvarka-GC-KC
  7. Globos centro budinčio globotojo prižiūrimo ar rūpintojo rūpinamo vaiko susitikimų su tėvais, giminaičiais, ar kitais fiziniais asmenimis, su vaiku susijusiais emociniais ryšiais organizavimo tvarka (2021) BG_Susitikimu su vaiku organizavimas_2021