Aktuali informacija

Dalyvaujame projekte ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”

Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.
Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 
Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.
Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.
Projekto siekiami rezultatai:

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01
Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.
Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

———————————————————————————————————-

Nuo 2021-08-26 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centras vykdys GIMK programos mokymus globėjams artimiesiems giminaičiams (vaiko seneliams, broliams ir seserims). 👨‍👩‍👧‍👦🤩 Nuotoliniai susitikimai vyks ketvirtadieniais nuo 15 val. Trukmė – 3 val. 💻👉Registracija el. paštu info@seimoskc.lt arba tel. nr. 8 678 33 988

———————————————————————————————————-

———————————————————————————————————-

2021 m. Savitarpio paramos grupių susitikimų tvarkaraštis

Savitarpio paramos grupių susitikimų tvarkaraštis 2021_atnaujintas

———————————————————————————————————-

PAGRINDINIAI GIMK MOKYMAI NUO 2021-06-03

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centras nuo birželio 3 d. pradeda vykdyti Pagrindinius GIMK mokymus asmenims, norintiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais.

 
Besidominčius be tėvų globos likusių vaikų globa (rūpyba) ar įvaikinimu kviečiame kuo skubiau kreiptis dėl prašymo pateikimo į:
• Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių (Jolanta Lukaševič jolanta.lukasevic@vrsa.lt 8 5 240 1911; Silva Lukoševičienė silva.lukoseviciene@vrsa.lt 8 6 704 7488);
• Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centrą (info@seimoskc.lt, tel. 8 6 783 3988).
Mokymai vyks nuotoliniu būdu.
Iš viso įvyks 7 susitikimai po 3 val. (nuo 18.00 iki 21.00 val.).
Mokymų datos: birželio 3 d., birželio 10 d., birželio 17 d., birželio 22 d., liepos 1 d., liepos 8 d., liepos 15 d.