Struktūra ir kontaktai

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Jau virš 10 metų, kai Vilniaus rajone veikia Šeimos ir vaiko krizių centras. Tai socialinių paslaugų įstaiga, dirbanti šeimos ir vaiko gerovei ir teikianti socialines paslaugas, kurioje visokeriopai stengiamasi padėti vaikui ir šeimai išlikti kartu, jei tai geriausiai atitinka vaiko interesus.

Krizių centre veikla organizuojama 5 padaliniuose:

I PADALINYSIntensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą asmeniui (šeimai), atsidūrusiam (-iems) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, siekiant integruoti juos į visuomenę.

II PADALINYSVaikų dienos centras „Draugystės namai“, teikiantis pedagogines, socialines ir psichologines paslaugas vaikams dienos metu.

III PADALINYSPagalbos šeimai padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, sociokūlturines paslaugas, socialinę – psichologinę pagalbą socialinių įgūdžių stokojančioms šeimos bei asmenims siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę bei pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

IV PADALINYSBendruomeniniai vaikų globos namai – pagal šeimai artimos aplinkos modelį veikiantys vaikų globos namai, įsteigti atskirose patalpose bendruomenėje, skirti likusiems be tėvų globos vaikams, neįgaliems vaikams ar vaikams, turintiems kitų specialiųjų poreikių.

V PADALINYSGlobos centras įkurtas 2018 metais. Jo tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Mūsų globos centras aptarnauja 13 seniūnijų, 107 globėjus, kurių šeimose gyvena 117 vaikų. 4 vaikai gyvena budinčio globėjo šeimoje, su kuriuo mūsų centras pasirašęs sutartį.

Direktorė: Leokadija Pavtel
Tel. (8 5) 2463156, (8 5) 2463476
El. paštas: info@seimoskc.lt, leokadija.pavtel@seimoskc.lt
Adresas: Vilniaus g. 13-1, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus raj. sav. LT-13148
Darbo laikas:
I -IV nuo 8 val. iki 17 val.
V nuo 8 val. iki 15.45val.
Pietų pertrauka 12:00 – 12:45
Į priėmimą prašome užsiregistruoti iš anksto telefonu (8-5) 2463156.

Struktūra_2023-05-05_V-78