Paslaugų gavėjų

  • VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO AKREDITUOTO VAIKŲ DIENOS CENTRO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
    VDC tvarkos aprašas_2021
  • SMURTO ARTOMOJE APLINKOJE PAVOJŲ KELIANČIŲ ASMENŲ, KURIEMS PASKIRTA LAIKINO APNAKVINDINIMO PASLAUGA VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRE VIDAUS TVARKOS IR ELGESIO TAISYKLĖS
    KC tvarkos ir elgesio taisyklės -2023-07-17