Parama

Mūsų globojamų vaikų vardu prašome paremti Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro veiklą.

Vaikai ir kiti centro gyventojai bus dėkingi už Jūsų gerumą.

Dėkojame už Jūsų paramą!

“GERUMAS – tai dalykas, kuri duodame nesitikėdami atlygio”.