Apie mus

Šeimos ir vaiko krizių centras –  socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro 4 padaliniai:

I PADALINYSIntensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą asmeniui (šeimai), atsidūrusiam (-iems) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, siekiant integruoti juos į visuomenę.

II PADALINYSVaikų dienos centras „Draugystės namai“, teikiantis pedagogines, socialines ir psichologines paslaugas vaikams dienos metu.

III PADALINYSPagalbos šeimai padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, sociokūlturines paslaugas, socialinę – psichologinę pagalbą socialinių įgūdžių stokojančioms šeimos bei asmenims siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę bei pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

IV PADALINYSBendruomeniniai vaikų globos namai – pagal šeimai artimos aplinkos modelį veikiantys vaikų globos namai, įsteigti atskirose patalpose bendruomenėje, skirti likusiems be tėvų globos vaikams, neįgaliems vaikams ar vaikams, turintiems kitų specialiųjų poreikių.

Struktūra_2024