Globos centras

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Mūsų globos centras aptarnauja 13 seniūnijų, 104 globėjus, kurių šeimose gyvena 115 vaikų. 2 vaikai gyvena budinčio globėjo šeimoje, su kuriuo mūsų centras pasirašęs sutartį.