Dienos centras

Vaikų dienos centras “Draugystės namai” veikia nuo 2014 m.

Vaikų dienos centras “Draugystės namai” (toliau – VDC) teikia akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius. 

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų gavėjai:

 • socialinę riziką patiriantys vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos,
 • vaikai nuo 6 iki 18 m. iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos,
 • vaikai su negalia nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos,
 • kiti vaikai nuo 6 iki 18 m. ir jų šeimos (pvz., likę be tėvų globos vaikai)

Vaikų dienos socialinė priežiūra apima:

 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.);
 • pagalba ruošiant pamokas;
 • nemokamo maitinimo organizavimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • sociokultūtinės paslaugos (išvykos, renginiai, vasaros stovyklos, ir t.t.)
 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas;
 • psichologinės pagalbos organizavimas.

 Paslaugos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais 13.00 – 17.00 val.,
adresu – Vilniaus g. 13-1, Kalvelių k., Kalvelių sen. Vilniaus raj.

Kontaktinis asmuo: VDC užimtumo specialistas – Ivona Dzengo,
el. p. ivona.dzengo@seimoskc.lt

Dėl Socialinės priežiūros paslaugos vaikui, kurią finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ir iš valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo rašytiniu prašymu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu į Vilniaus rajono savivaldybę (kai šeimai taikoma atvejo vadyba, su šeima dirba socialinis darbuotojas ar šeimai teikiamos prevencinės, bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos) arba tiesiogiai į VDC (kai šeimai nėra taikoma atvejo vadyba, su šeima nedirba socialinis darbuotojas, neteikiamos prevencinės, bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos) gali kreiptis:

 • atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, teikiantis prevencines, bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas;
 • asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (toliau – Vaiko atstovas); Prašymas vdc
 • veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys. Prašymas vdc

Daugiau informacijos: VRSA_isakymas-Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

VILNIAUS R. ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO AKREDITUOTO VAIKŲ DIENOS CENTRO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 
VDC tvarkos aprašas_2021