Konkursas globos centro vadovo pareigoms užimti

Globos centras įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams. Globos centro vadovo pareiginės algos koeficientas: 8,10. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,433.70. Daugiau apie konkursą čia.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Konkursas globos centro vadovo pareigoms užimti yra išjungti

Informacija apie vaikų dienos socialinę priežiūrą dienos centre

Norintys gauti Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro dienos centre “Draugystės namai” Tėvai (globėjai) arba socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, privalo kreiptis  rašytiniu prašymu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu į Įstaigą (kai šeimai taikoma atvejo vadyba, su šeima dirba socialinis darbuotojas ar šeimai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos) arba tiesiogiai į VDC (kai šeimai nėra taikoma atvejo vadyba, su šeima nedirba socialinis darbuotojas, neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos). Kartu su prašymu pateikiama:

  • Užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas). Prašyme nurodomas pageidaujamas lankyti VDC yra pasirenkamas iš Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt viešinamo akredituotą socialinę priežiūrą teikiančių VDC sąrašo;
  • vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
  • jei vaiko deklaruota gyvenamoji vieta kitoje savivaldybėje, rašytinį laisvos formos paaiškinimą, kodėl kreipiamasi ne į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, taip pat pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad vaikas gyvena ar lanko ugdymo įstaigą Savivaldybėje, kopijas;
  • jei socialinės priežiūros paslaugos poreikis vaikui nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su Prašymu vaiko atstovas pagal įstatymą, atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją;
  • jei socialinių paslaugų poreikį vertinantiems socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su vaiko socialinės priežiūros poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš šeimos papildomų duomenų, nurodytų Tvarkos aprašo 17 punkte, reikalingų socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Informacija apie vaikų dienos socialinę priežiūrą dienos centre yra išjungti

Mieli mokiniai, mokytojai, auklėtojai, tėveliai, globėjai!

Rugsėjis žengia vėl naują žingsnį, dovanodamas džiuginančią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę. Už slenksčio laukia naujos užduotys, tikslai, svajonės. Kai kuriems ši šventė – malonus sugrįžimas po vasaros atostogų, kai kam – jaudinantis mokyklos durų pravėrimas pirmąkart.
Nuoširdžiai sveikiname visą Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro bendruomenę Rugsėjo 1-osios – mokslo metų pradžios – proga. Mokiniams linkime į naujus mokslo metus žengti ryžtingai: stenkitės, tobulėkite, siekite savo didžiosios galimybės, įgyvendinkite savo svajones. Mokinių tėvams, globėjams, auklėtojams linkime nuoširdaus bendravimo, supratingumo, tolerancijos. Mokytojams – kantrybės, išminties, abipusės pagarbos ir sveikatos.
Telydi Jus kūrybiniai sumanymai, darnus komandinis darbas, sėkmė ir puikūs rezultatai!

Mielieji, gražios jums šventės!

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro administracija

Nuotrauka: Pixabay.com

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Mieli mokiniai, mokytojai, auklėtojai, tėveliai, globėjai! yra išjungti

Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuota išvyka

2021 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globotiniai turėjo labai smagią ir įdomią išvyką, kurią jiems organizavo ir apmokėjo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Iš pradžių vaikai apsilankė Vilniaus žirgyne Belmonte, kur kiekvienas turėjo galimybę iš arti pažinti žirgą, o drąsiausieji ir pajodinėti.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuota išvyka yra išjungti

Savitarpio paramos grupės susitikimai

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Savitarpio paramos grupės susitikimai yra išjungti

GIMK programos mokymai globėjams artimiesiems giminaičiams

Pranešame, kad nuo šių metų rugpjūčio 26 dienos Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centras vykdys GIMK programos mokymus globėjams artimiesiems giminaičiams (vaiko seneliams, broliams ir seserims). 👨‍👩‍👧‍👦🤩

Nuotoliniai susitikimai vyks ketvirtadieniais nuo 15 val.
Trukmė – 3 val. 💻

 

👉Registracija el. paštu info@seimoskc.lt arba tel. nr. 8 678 33 988

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui GIMK programos mokymai globėjams artimiesiems giminaičiams yra išjungti

Paskaita vaikams “Saugus kelyje”

2021 m. rugpjūčio 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius bendradarbiaudamas su Vilniaus rajono policijos komisariatu organizavo prevencinę priemonę “Saugus kelyje” (apie saugų važiavimą dviračiu🚴 ir el. paspirtuku 🛴). Renginyje dalyvavo Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro dienos centro “Draugystės namai” vaikai bei bendruomeninių vaikų globos namų globotiniai.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Paskaita vaikams “Saugus kelyje” yra išjungti

Projektas “Karate draugai”

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Projektas “Karate draugai” yra išjungti

Savipagalbos grupės susitikimas „Rugsėjui artėjant”

Jau šį ketvirtadienį (rugpjūčio 19 d. 14 val.) kviečiame į artimųjų giminaičių savipagalbos grupės nuotolinį susitikimą „Rugsėjui artėjant”. Susitikimo metu aptarsime pernai metų nuotolinio ir kontaktinio mokymosi patirtis, artėjančių mokslo metų reikalus, vaikų mokymosi motyvacijos aspektus bei susitikimo metu kylančius klausimus ir bandysime rasti pačius geriausius sprendimo būdus.

Nuotrauka Pixabay.com

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Savipagalbos grupės susitikimas „Rugsėjui artėjant” yra išjungti

Stovyklą „Saulė delne“ prisimenant

  Rugpjūčio 9-13 dienomis Dienos centras „Draugystės namai“ dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamoje mokinių vasaros poilsio programos stovykloje „Saulė delne“. Pagrindinis programos tikslas, buvo organizuoti naudingą, kūrybingą ir turiningą vasaros poilsį vaikams. Penkias vasaros dienas vaikai turėjo galimybę būti ne kieme ar gatvėje, o prasmingai leisti atostogų dienas.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Stovyklą „Saulė delne“ prisimenant yra išjungti