Sveikinimai Vasario 16-osios proga

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Šeimos ir vaiko krizių centras visiems linki stiprinti savo meilę Lietuvai, neprarasti tikrųjų vertybių, saugoti istoriją, kultūrą ir tradicijas, puoselėti toleranciją ir pagarbą vieni kitiems.

O štai kaip šventė abu bendruomeniniai vaikų globos namai Kalveliuose

Administratorė Evelina Romeiko
Nuotraukos: soc. darbuotojo padėjėja Elžbieta Masiulianec,
soc. darbuotojo padėjėja Violeta Homčenko,

užimtumo specialistė Janina Šuškevičienė

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Sveikinimai Vasario 16-osios proga yra išjungti

Konkurs rysunków “Rysuję Litwę” z okazji odrodzenia niepodległości

16-go lutego obchodzimy odrodzenie niepodległości Litwy. Z tej okazji w świetlicy “Dom przyjaźni” został ogłoszony konkurs rysunków. Celem konkursu jest kultywacja patriotyczności, tradycji, a także miłości do ojczyzny.
W swych rysunkach dzieci rysowały ojczyznę tak, jak ją rozumieją i czują. Są tu rysunki z więżą Gedymina, flagą narodową, najpiękniejsze i najukochańsze zakątki Litwy. Każdy z rysunków, to miłość i ogromny szacunek małych ludzi dla swej ojczyzny Litwy.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Konkurs rysunków “Rysuję Litwę” z okazji odrodzenia niepodległości yra išjungti

Dienos centro organizuotas piešinių konkursas “Piešiu Lietuvą”, skirtas Vasario 16-osios minėjimui

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Dienos centro vaikams buvo paskelbtas  piešinių konkursas “Piešiu Lietuvą” skirtas puoselėti patriotiškumą, tradicijas ir meilę tėvynei.
Savo darbeliuose vaikai piešė savo Tėvynę taip, kaip ją mato ir supranta. Piešiniuose vaizdavo Gedimino pilį, plevėsuojančią trispalvę, mėgstamus gimtojo miesto kampelius. Kiekvienas piešinys tai mažų žmonių, meno pagalba išreikšta didelė pagarba ir meilė LIETUVAI.

Administratorė Evelina Romeiko,
socialinė darbuotoja Božena Bocevič,
užimtumo specialistė Ivona Dzengo

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Dienos centro organizuotas piešinių konkursas “Piešiu Lietuvą”, skirtas Vasario 16-osios minėjimui yra išjungti

Zimowe szaleństwa na śniegu

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Zimowe szaleństwa na śniegu yra išjungti

Kur pažvelgsi, visur balta …

Pažiūrėkime, už lango – balta, apšerkšniję medžiai, didžiulės sniego pusnys. Tiesiog norisi eiti į lauką ir pasidžiaugti tokiu oru, kuomet šaltukas nudažo skruostus, girgždantis sniegas po kojomis net kelia šiurpuliukus. Tobulas metas nerti į žiemos nuotykį! Siūlome kartu su mumis pasidžiaugti mūsų vaikų žiemos pramogomis lauke.

Globos (rūpybos) ir Intensyvios krizių
įveikimo pagalbos padalinių vadovė
Edita Kunigel-Zajankovskaja

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Kur pažvelgsi, visur balta … yra išjungti

Powstała nowa linia dla opiekunów i rodzin adopcyjnych

Od 25 stycznia bieżącego roku, w dni robocze, w godzinach 12-20, doświadczeni specjaliści z dziedziny opieki i adopcji będą konsultować pod nieodpłatnym numerem 8-800 00207, pocztą elektroniczną: klausk@viskasapiegloba.lt oraz przez stronę internetową www.globoscentrai.lt w dziale rozmów online.
Z konsultacji będą mogli skorzystać:
• opiekuni,
• dyżurni opiekuni,
• rodzice adopcyjni,
• osoby, mające zamiar zostać opiekunami, opiekunami dyżurnymi, czy rodzicami adopcyjnymi,
• osoby, zaciekawione opieką lub adopcją.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Powstała nowa linia dla opiekunów i rodzin adopcyjnych yra išjungti

Įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos savivaldybių administracijomis ir Lietuvoje veikiančiais globos centrais įgyvendina Europos struktūrinių fondų projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1- ESFA-V-405-02-0001“. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, besidomintiems globa bei įvaikinimu asmenims buvo įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija.

Nuo 2021 m. sausio 25 d. kiekvieną darbo dieną 12-20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities specialistai nemokamu telefono numeriu 8-800 00207, el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt ir internetine pokalbių programa svetainėje www.globoscentrai.lth teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas:
• globėjams (rūpintojams),
• budintiems globotojams,
• įtėviams,
• asmenims, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais,
• asmenims, besidomintiems globa bei įvaikinimu.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija yra išjungti

Działalność świetlicy “Dom przyjaźni” w 2020 roku

Centrum pobytu dziennego „Dom przyjaźni“ założone w 2014 roku. Dziedzina działalności świetlicy – zabezpieczenie opieki socjalnej dla dzieci w wieku szkolnym w ciągu dnia. Sprawozdania z działalności są oddawane dla departamentu usług socjalnych przy ministerstwie usług socjalnych i pracy. Świetlica jest utrzymywana z budżetu samorządu rejonu wileńskiego, środków ukierunkowanych z budżetu państwa, a także z funduszy placówek wspierających (m. i. „Bank żywności”).

W ciągu 2020 roku do świetlicy uczęszczało 15 dzieci zamieszkujących w gminie Kowalczuki. W centrum pobytu dziennego „Dom przyjaźni“ dzieci mogą korzystać z następujących usług: kształcenie nieformalne, żywienie, formowanie nawyków higieny i
nawyków socjalnych, rozwijanie samodzielności, pomoc socjalna, psychologiczno-pedagogiczna, odrabianie lekcji, organizacja sensownych zajęć pozalekcyjnych, obozy letnie, itp. Uslugi dzieciom są świadczone nieodplatnie.

Dzieci są karmione nieodpłatnie. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia plastyczne, które pomogły rozwijać osobowość dzieci, a także dały możliwość bliżej poznać emocje, a także stan wewnętrzny dzieci. Zajęcia plastyczne zawsze są powiązane z tradycjami, świętami i zwyczajami.  Dwa razy w miesiącu dzieciaki same gotowały, przy tym ucząc się zasad higieny w kuchni i prawideł zdrowego odżywiania. Zaś każde piątkowe popołudnie przeznaczone na relaks, zamiast robić lekcje, dzieci przy popkornie oglądały filmy i animacje, po tym omawiały z paniami wydarzenia, dzieliły się emocjami.

W ciągu 2020 roku dzieci mieli niemało wycieczek (kino, centrum rozrywki Adventica), wyjazdów (Onikszty, Troki) i zajęć edukacyjnych (park Europy), a gdyby nie pandemia koronawirusa, byłoby tego jeszcze więcej. We wrześniu odbyły się zajęcia edukacyjne ze slynną litewską malarką Sigutė Ach. Dzieci wraz z malarką tworzyły wspólne obrazy akwarelą. Te rysunki są wykorzystywane do wydania corocznego kalendarza.
Wiosną i jesienią, w czasie kwarantanny, zajęcia centrum dziennego zmieniły wymiar na „zdalne”. Została utworzona grupa rodziców, dzieci i pan ze świetlicy. W Facebooku co dzień są publikowane propozycje na zajęcia dzieci w domu. Pracownice aktywnie obcują z dziećmi. Raz w tygodniu dzieciaki otrzymywały torebki żywnościowe. Przez platformę Zoom odbyły się bożonarodzeniowe zajęcia edukacyjne „Lego”. Dzieci i rodzice są w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Działalność świetlicy “Dom przyjaźni” w 2020 roku yra išjungti

Dienos centro “Draugystės namai” veikla 2020 metais

Vaikų dienos centras „Draugystės namai“ įsteigtas 2014 metais. Dienos centro veiklos sritis – socialinės priežiūros paslaugų mokyklinio amžiaus vaikams teikimas dienos metu. Ataskaitos rengiamos ir pateikiamos SADM priežiūros departamentui kas ketvirtį ir metų pabaigoje rengiama metinė ataskaita. Dienos centras išlaikomas Vilniaus rajono savivaldybės, tikslinių valstybės biudžeto lėšų ir paramos lėšų.

Dienos centrą nuolat lankė 15 vaikų iš Kalvelių seniūnijos, kurie mokosi Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijoje ir „Aušros“ gimnazijoje. Dienos centras teikia šias paslaugas vaikams: neformalus ugdymas, maitinimas, higieninių, kultūrinių įgūdžių formavimas, savarankiškumo ugdymas, socialinė, psichologinė-pedagoginė pagalba, pamokų ruošos ir prasmingo užimtumo organizavimas, vasaros stovyklos ir t. t. Vaikams buvo teikiama pagalba ruošiant pamokas, kurios metu buvo stiprinama mokymosi motyvacija, taip pagerėjo jų mokymosi rezultatai. Vaikai buvo nemokamai maitinami. Dienos centre kartą per savaite vyko meniniai užsiėmimai, kurie padėjo skleistis vaikų asmenybei bei davė naudingos medžiagos darbuotojams apie vaikų emocijas, išgyvenimus, pažiūras bei apie vidinę vaikų būklė. Po kiekvieno meninio užsiėmimo buvo organizuotos Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre parodos vaikų darbelių.  Meninė veikla dažniausiai buvo siejama su tautos tradicijomis, šventėmis ir papročiais. . Du kartus į mėnesį vyko maisto gaminimo pamokėlės, vaikai buvo mokomi higienos įgūdžių, sutvarkyti darbo vietą, bei gaminti. Penktadieniais vyko namų kinas, jaukioje aplinkoje vaikai žiūrėjo animacinius, pamokančius filmukus, vaikai galėjo pailsėti nuo pamokų ruošos, po filmuko peržiūros diskutavome, išreikšdavome savo mintis.

Dienos centre vaikams yra organizuojamas turiningas užimtumas, išvykos, ekskursijos. Paslaugos dienos centrą lankantiems vaikams yra nemokamos. 2020 metais vaikai turėjo nemažai smagių išvykų, būtų jų ir daugiau, jei ne pandemija Lietuvoje. Vasario 20 d. išvyka į Forum Cinemas kino teatrą, birželio 22d. ekskursija į Adventica – laisvalaikio ir pramogų centrą Vilniuje, birželio 29 d. išvyka į Trakus, liepos 1d. vykome visai dienai į Anykščius kartu su Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globotiniais, bei vaikais iš globėjų šeimų. Liepos 15d. išvyka į Liepkalnio vasaros pramogų parką, rugpjūčio 27 d. ekskursija į Europos parką Joneikiškėse.
Dienos centras dalyvauja ir šventėse, birželio 1d. vaikai minėjo savo šventę – Tarptautinę vaikų gynimo dieną, kur nuo pat ryto mažųjų laukė įvairios pramogos: linksmi žaidimai, estafetės, futbolas, loterija ir siurprizai. Liepos 3 d.  jau ketveri metai iš eilės dalyvavome Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre įspūdingoje šventėje “Meilė kurią šeimą”. Šventės metu mažiausiųjų laukė pripučiamas batutas, cukraus vata, sportiniai užsiėmimai bei žaidimai gryname ore.

Šių metų rugsėjo 21-22 dienomis Dienos centro vaikams buvo surengti užsiėmimai su garsiąja dailininke Sigute Ach. Menininkė mokė vaikus piešti akvarele, o užsiėmimų pabaigoje kiekvieno vaiko piešinyje „surado“ ir nupiešė kokį nors gyvūnėlį. Surengta piešinių paroda bei užsakyti metų kalendoriai su vaikų darbeliais.

Šių metu pavasarį nuo kovo 16 dienos iki birželio 1 d. ir rudenį nuo spalio 27 dienos centro veikla vykdoma nuotoliniu būdu. Palengvinti darbui nuotoliniu būdu buvo sukurta speciali grupė kurioje centro vadovė pasidalina naujausia ir aktualiausia informacija vaikams ir jų tėvams. Taip pat vaikų dienos centro Facebook paskyroje kasdien dalinamasi įvairiomis užimtumo idėjomis ir veiklomis, Darbuotojos aktyviai bendrauja su vaikais ir jų šeimomis, siūlo užimtumo idėjas namuose, dalinasi įvairia mokomąją medžiaga, vaizdo įrašais, 1 kartą į savaitę buvo ruošiami maisto daviniai, juos atsiimti turėjo patys lankančių vaikų tėvai (šeimos nariai). Nuotoliniu būdu dalyvavome projekte “Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai”. Projekto tikslas – pažvelgti į kitas gyvybės rūšis, siekiant pažinti, mokintis iš jų, puoselėti gražų santykį su jomis. Buvo trys projekto etapai, gyvūno pažinimas, ieškojimas jo dorybių ir padėkos išreiškimas kūrybiniuose darbuose. Vėliau buvo organizuota Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre paroda vaikų kūrybiniu darbeliu. Artėjant gražiausioms metų šventėms buvo organizuotas šventinis konkursas “Kalėdų snaigė”. Dalyvavome per Zoom platformą Kalėdinėje Lego šventėje, kurią organizavo Bricks4kidz nykštukai.  Visi su nekantrumu laukiame, kada baigsis karantinas ir vėl galėsime sugrįžti į normalų gyvenimą. Šis laikas – iššūkis visiems, tačiau bendromis jėgomis galima įveikti viską.

Užimtumo specialistė Ivona Dzengo

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Dienos centro “Draugystės namai” veikla 2020 metais yra išjungti

Konkurs rysunków “Pejzaż zimowy”

Dzieci ze świetlicy „Dom przyjaźni” uczestniczą w zdalnym konkursie “Pejzarz zimowy”.
Każdy autor musial przymyśleć  nazwę dla swego rysunku. Na każdego uczestnika czeka nagroda. Oto prace

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Konkurs rysunków “Pejzaż zimowy” yra išjungti