Pasaulinės organų donorystės ir transplantacijos dienos minėjimas

Kasmet spalio antrąjį šeštadienį minima Pasaulinė organų donorystės ir transplantacijos diena, siekiant informuoti žmones apie donorystės tikslus, skatinti žmones tapti  donorais. Šiais metais donorystės diena bus minima spalio 9 dieną. (2021 m. minima 23 kartą)

  • . BVGN vaikai kūrė plakatą.

Minint Pasaulinę organų donorystės ir transplantacijos dieną dienos centro vaikai išreiškė pritarimą organų donorystei papuošdami medelį žaliai (organų donorystės spalva) . Prieš tai kiekvienas pats pagamino širdutė su užrašų “Organų donorystei – TAIP”.

 
Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Pasaulinės organų donorystės ir transplantacijos dienos minėjimas yra išjungti

Dienos centras sveikina senelius su Pagyvenusių žmonių diena

1990 metais Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja spalio 1-ąją paskelbė Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Po metų Asamblėja patvirtino rezoliuciją, kurioje buvo išreikštas JT požiūris į senatvę, o šalys paragintos formuojant savo politiką laikytis šių nuostatų. Dienos centrą “Draugystės namai” lankantys vaikai ruošėsi visą savaitę, kad pasveikinti savo močiūtes ir senelius su šia diena.

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena pasaulyje pradėta minėti siekiant atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir problemas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą, kovoti su stereotipais, kurie trukdo mūsų tėvams ir seneliams gerai jaustis visuomeninėje, darbinėje ar kitoje veikloje. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Dienos centras sveikina senelius su Pagyvenusių žmonių diena yra išjungti

Apskritojo stalo diskusija “GLOBOJAMŲ VAIKŲ GEROVĖ”

Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje per pastaruosius du dešimtmečius vaikų skaičius sumažėjo beveik perpus, tačiau kaip pastebi Bernardinai.lt, valstybėje jais dar nėra tinkamai rūpinamasi – taip, kaip tai numato seniai ratifikuota JT Vaiko teisių konvencija. Vaikų, patiriančių skurdą, žalą, skriaudas, smurtą, žalojimus, dingimą ir mirtį, skaičiai nemažėja. Vaikų likimai būna įvairūs – kaip ir priežastys, dėl kurių jie patenka į laikinąją arba nuolatinę globą ir mūsų įstaigos globotiniai – ne išimtis.

Socialinio darbuotojo dienos progą surengėme apskritojo stalo diskusiją tema “Globojamų vaikų gerovė”. Pradžiai sveikinimo žodį tarė direktorė Leokadija Pavtel bei Globos (rūpybos) ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinių vadovė Edita Kunigel-Zajankovskaja. Socialinė darbuotoja l. e. globos centro vadovo pareigas  Alina Vengrovska parinko labai jaudinantį trumpametražį filmą Removed (atskirtoji), kurį pažiūrėjus prasidėjo refleksijos, o emocingai ir jautriai pasisakyti norėjo kiekvienas darbuotojas. Viskas, ko nori be tėvų globos likęs vaikas yra meilė, priėmimas ir saugumas. Kai buvome maži visi kažko bijojome, o šių vaikų baimės daug gilesnės. Filmu siekiama atkreipti dėmesį į vaikų globos svarbą, vaiko išgyvenimus, kelionę, vaiko patirtį jo paties akimis. Citata iš filmo “Removed”: “Vaiko praeitis, jo istorija nėra jo kaltė. Ir tai neturi lemti jo ateities”. Prie kavos arba arbatos puodelio buvo aptarta situacija mūsų įstaigoje.

Vaikučiai į mūsų įstaigą atvyksta su emocinėmis, psichologinėmis traumomis, nes tėvų nepriežiūra, įvairios priklausomybės vaikus labai giliai sužeidžia. Labai svarbus tampa bendradarbiavimas su gydytojais, psichologais, specialistais, nes toji fizinė ir emocinė trauma veikia tiek vaiką, tiek su juo bendraujančius ir dirbančius žmones. Vaikas patiria traumą ir tada, kai yra atskirtas nuo savo šaknų – nuo biologinių tėvų. Normalu, kad patekęs į svetimą aplinką, kur jam staiga reikia susidurti su naujais žmonėmis, naujais kvapais, naujais garsais, jis būna neramus, irzlus, daug verkia. Vaiko akys dažnai pasako, koks jis yra išsigandęs.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Apskritojo stalo diskusija “GLOBOJAMŲ VAIKŲ GEROVĖ” yra išjungti

Sveikiname socialinius darbuotojus!

Mieli socialiniai darbuotojai bei socialinių darbuotojų padėjėjai, taip pat visi, dirbantys socialines paslaugas teikiančiose įstaigose,

Jūs visada arčiausiai tų, kuriems labiausiai reikia užuojautos, šilumos ir supratimo, o Jūsų teikiama pagalba – tai vertybė to laukiantiems.

Rugsėjo 27 d. minima Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Profesinės šventės proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime nepavargti kasdienybės rūpesčiuose bei toliau dalintis tuo, ką turite geriausio ir gražiausio. Linkime išsaugoti žmogiškumą, gerumą bei nuoširdumą ir dovanoti šias vertybes siekiantiems įveikti gyvenimo sunkumus.

Kasdien Jūsų rankų šilumos ir širdies jautrumo laukia daugybė Vilniaus rajono žmonių. „Darbas- tai meilė tapusi matoma… visas darbas bevaisis, jei nėra meilės. O mylėti gyvenimą triūsiant – tai priartėti prie giliausios gyvenimo paslapties“ (K. Gibran). Sveikinant socialinio darbuotojo dienos proga reiškiame nuoširdžią padėką už Jūsų atsakingą darbą, nuoširdumą, profesionalumą, išskirtines asmenines savybes, padedant spręsti mūsų rajono bendruomenės poreikius ir problemas. Kantrybės, vilties ir tikėjimo.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro administracija

Nuotrauka: Pixabay.com

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Sveikiname socialinius darbuotojus! yra išjungti

Konkursas globos centro vadovo pareigoms užimti

Globos centras įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams. Globos centro vadovo pareiginės algos koeficientas: 8,10. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,433.70. Daugiau apie konkursą čia.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Konkursas globos centro vadovo pareigoms užimti yra išjungti

Informacija apie vaikų dienos socialinę priežiūrą dienos centre

Norintys gauti Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro dienos centre “Draugystės namai” Tėvai (globėjai) arba socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima, privalo kreiptis  rašytiniu prašymu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu į Įstaigą (kai šeimai taikoma atvejo vadyba, su šeima dirba socialinis darbuotojas ar šeimai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos) arba tiesiogiai į VDC (kai šeimai nėra taikoma atvejo vadyba, su šeima nedirba socialinis darbuotojas, neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos). Kartu su prašymu pateikiama:

  • Užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas). Prašyme nurodomas pageidaujamas lankyti VDC yra pasirenkamas iš Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt viešinamo akredituotą socialinę priežiūrą teikiančių VDC sąrašo;
  • vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
  • jei vaiko deklaruota gyvenamoji vieta kitoje savivaldybėje, rašytinį laisvos formos paaiškinimą, kodėl kreipiamasi ne į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, taip pat pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad vaikas gyvena ar lanko ugdymo įstaigą Savivaldybėje, kopijas;
  • jei socialinės priežiūros paslaugos poreikis vaikui nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su Prašymu vaiko atstovas pagal įstatymą, atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją;
  • jei socialinių paslaugų poreikį vertinantiems socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su vaiko socialinės priežiūros poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš šeimos papildomų duomenų, nurodytų Tvarkos aprašo 17 punkte, reikalingų socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Informacija apie vaikų dienos socialinę priežiūrą dienos centre yra išjungti

Mieli mokiniai, mokytojai, auklėtojai, tėveliai, globėjai!

Rugsėjis žengia vėl naują žingsnį, dovanodamas džiuginančią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę. Už slenksčio laukia naujos užduotys, tikslai, svajonės. Kai kuriems ši šventė – malonus sugrįžimas po vasaros atostogų, kai kam – jaudinantis mokyklos durų pravėrimas pirmąkart.
Nuoširdžiai sveikiname visą Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro bendruomenę Rugsėjo 1-osios – mokslo metų pradžios – proga. Mokiniams linkime į naujus mokslo metus žengti ryžtingai: stenkitės, tobulėkite, siekite savo didžiosios galimybės, įgyvendinkite savo svajones. Mokinių tėvams, globėjams, auklėtojams linkime nuoširdaus bendravimo, supratingumo, tolerancijos. Mokytojams – kantrybės, išminties, abipusės pagarbos ir sveikatos.
Telydi Jus kūrybiniai sumanymai, darnus komandinis darbas, sėkmė ir puikūs rezultatai!

Mielieji, gražios jums šventės!

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro administracija

Nuotrauka: Pixabay.com

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Mieli mokiniai, mokytojai, auklėtojai, tėveliai, globėjai! yra išjungti

Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuota išvyka

2021 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globotiniai turėjo labai smagią ir įdomią išvyką, kurią jiems organizavo ir apmokėjo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Iš pradžių vaikai apsilankė Vilniaus žirgyne Belmonte, kur kiekvienas turėjo galimybę iš arti pažinti žirgą, o drąsiausieji ir pajodinėti.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuota išvyka yra išjungti

Savitarpio paramos grupės susitikimai

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui Savitarpio paramos grupės susitikimai yra išjungti

GIMK programos mokymai globėjams artimiesiems giminaičiams

Pranešame, kad nuo šių metų rugpjūčio 26 dienos Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centras vykdys GIMK programos mokymus globėjams artimiesiems giminaičiams (vaiko seneliams, broliams ir seserims). 👨‍👩‍👧‍👦🤩

Nuotoliniai susitikimai vyks ketvirtadieniais nuo 15 val.
Trukmė – 3 val. 💻

 

👉Registracija el. paštu info@seimoskc.lt arba tel. nr. 8 678 33 988

Paskelbta temoje Be kategorijos | Komentarai įrašui GIMK programos mokymai globėjams artimiesiems giminaičiams yra išjungti