Pięknych świąt Wielkiej Nocy

Posted in Be kategorijos | Comments Off on Pięknych świąt Wielkiej Nocy

Dobroczynna akcja Wileńskiej straży przygranicznej

Prawie dwa miesiące trwała dobroczynna akcja Wileńskiej straży przygranicznej. Pomoc była przekazywana ludziom, mającym się ciężko. Nieobojętna problemom socjalnym służba zebrała i podarowała tyle rzeczy, że do przewozu nawet był potrzebny mikro autobus…
1 marca, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa ze względu kwarantanny, do Ośrodka interwencji kryzysowej rodziny i dziecka w Kowalczukach dotarła pomoc od Wileńskiej straży przygranicznej.

Comments Off on Dobroczynna akcja Wileńskiej straży przygranicznej

Zajęcia z okazji Tygodnia książek

Już ponad 20 lat w lutym w Litwie trwa kiermasz książek. W tym roku, ze względów epidemiologicznych i ogłoszonej kwarantanny kiermasz z lutego został przeniesiony na sierpień. Pomimo to, w ostatnim tygodniu lutego, w kraju trwają zdalne imprezy “książkowe”. Nasz ośrodek tez się dołączył do tej akcji, dzieci robiły zakładki do książek.

Dziękujemy za pomoc i pomysły wychowawczyniom, a także rodzicom dzieci ze świetlicy.

Posted in Be kategorijos | Comments Off on Zajęcia z okazji Tygodnia książek

Obchodzimy 10-ąte urodziny!

Przed 10 laty w rejonie wileńskim powstała placówka, świadcząca usługi socjalne, Ośrodek interwencji kryzysowej rodziny i dziecka. Stara się tu na wszelki sposób pomoc dziecku pozostać w rodzinie, jeśli to odpowiada najlepszym jego interesom. Zaczęliśmy od jednego pododdziału: jedna usługa była świadczona w jednym budynku, pracę podjęło 14 osób. Przez 10 lat istnienia od jednego pododdziału rozszerzyliśmy się do pięciu, świadczonych w 4 budynkach we wsi Kowalczuki. Liczba pracowników wzrosła do prawie 50.

10-te urodziny obchodzone były nieco inaczej niż pozostałe – z powodu sytuacji epidemiologicznej i ogłoszonej kwarantanny w Litwie, każdy pododdział świętował osobno: dzieci rysowały plakaty i laurki, dmuchały świece i jadły tort. Pracownicy nastrojem świątecznym oraz atrybutami urodzinowymi spotkali się na Zoom platformie, aby złożyć sobie życzenia urodzinowe.

Comments Off on Obchodzimy 10-ąte urodziny!

Życzenia z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego

Ośrodek interwencji kryzysowej rodziny i dziecka składa najlepsze życzenia wszystkim mieszkańcom Litwy. Niech miłość do Ojczyzny wzrasta i się wzmacnia, nie zagubmy prawdziwych wartości, zachowajmy swoją historię a także mnóżmy tolerancję i szacunek do ludzi.

A oto migawki z obchodów

Comments Off on Życzenia z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego

Konkurs rysunków “Rysuję Litwę” z okazji odrodzenia niepodległości

16-go lutego obchodzimy odrodzenie niepodległości Litwy. Z tej okazji w świetlicy “Dom przyjaźni” został ogłoszony konkurs rysunków. Celem konkursu jest kultywacja patriotyczności, tradycji, a także miłości do ojczyzny.
W swych rysunkach dzieci rysowały ojczyznę tak, jak ją rozumieją i czują. Są tu rysunki z więżą Gedymina, flagą narodową, najpiękniejsze i najukochańsze zakątki Litwy. Każdy z rysunków, to miłość i ogromny szacunek małych ludzi dla swej ojczyzny Litwy.

Comments Off on Konkurs rysunków “Rysuję Litwę” z okazji odrodzenia niepodległości

Zimowe szaleństwa na śniegu

Comments Off on Zimowe szaleństwa na śniegu

Powstała nowa linia dla opiekunów i rodzin adopcyjnych

Od 25 stycznia bieżącego roku, w dni robocze, w godzinach 12-20, doświadczeni specjaliści z dziedziny opieki i adopcji będą konsultować pod nieodpłatnym numerem 8-800 00207, pocztą elektroniczną: klausk@viskasapiegloba.lt oraz przez stronę internetową www.globoscentrai.lt w dziale rozmów online.
Z konsultacji będą mogli skorzystać:
• opiekuni,
• dyżurni opiekuni,
• rodzice adopcyjni,
• osoby, mające zamiar zostać opiekunami, opiekunami dyżurnymi, czy rodzicami adopcyjnymi,
• osoby, zaciekawione opieką lub adopcją.

Comments Off on Powstała nowa linia dla opiekunów i rodzin adopcyjnych

Działalność świetlicy “Dom przyjaźni” w 2020 roku

Centrum pobytu dziennego „Dom przyjaźni“ założone w 2014 roku. Dziedzina działalności świetlicy – zabezpieczenie opieki socjalnej dla dzieci w wieku szkolnym w ciągu dnia. Sprawozdania z działalności są oddawane dla departamentu usług socjalnych przy ministerstwie usług socjalnych i pracy. Świetlica jest utrzymywana z budżetu samorządu rejonu wileńskiego, środków ukierunkowanych z budżetu państwa, a także z funduszy placówek wspierających (m. i. „Bank żywności”).

W ciągu 2020 roku do świetlicy uczęszczało 15 dzieci zamieszkujących w gminie Kowalczuki. W centrum pobytu dziennego „Dom przyjaźni“ dzieci mogą korzystać z następujących usług: kształcenie nieformalne, żywienie, formowanie nawyków higieny i
nawyków socjalnych, rozwijanie samodzielności, pomoc socjalna, psychologiczno-pedagogiczna, odrabianie lekcji, organizacja sensownych zajęć pozalekcyjnych, obozy letnie, itp. Uslugi dzieciom są świadczone nieodplatnie.

Dzieci są karmione nieodpłatnie. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia plastyczne, które pomogły rozwijać osobowość dzieci, a także dały możliwość bliżej poznać emocje, a także stan wewnętrzny dzieci. Zajęcia plastyczne zawsze są powiązane z tradycjami, świętami i zwyczajami.  Dwa razy w miesiącu dzieciaki same gotowały, przy tym ucząc się zasad higieny w kuchni i prawideł zdrowego odżywiania. Zaś każde piątkowe popołudnie przeznaczone na relaks, zamiast robić lekcje, dzieci przy popkornie oglądały filmy i animacje, po tym omawiały z paniami wydarzenia, dzieliły się emocjami.

W ciągu 2020 roku dzieci mieli niemało wycieczek (kino, centrum rozrywki Adventica), wyjazdów (Onikszty, Troki) i zajęć edukacyjnych (park Europy), a gdyby nie pandemia koronawirusa, byłoby tego jeszcze więcej. We wrześniu odbyły się zajęcia edukacyjne ze slynną litewską malarką Sigutė Ach. Dzieci wraz z malarką tworzyły wspólne obrazy akwarelą. Te rysunki są wykorzystywane do wydania corocznego kalendarza.
Wiosną i jesienią, w czasie kwarantanny, zajęcia centrum dziennego zmieniły wymiar na „zdalne”. Została utworzona grupa rodziców, dzieci i pan ze świetlicy. W Facebooku co dzień są publikowane propozycje na zajęcia dzieci w domu. Pracownice aktywnie obcują z dziećmi. Raz w tygodniu dzieciaki otrzymywały torebki żywnościowe. Przez platformę Zoom odbyły się bożonarodzeniowe zajęcia edukacyjne „Lego”. Dzieci i rodzice są w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi.

Comments Off on Działalność świetlicy “Dom przyjaźni” w 2020 roku

Konkurs rysunków “Pejzaż zimowy”

Dzieci ze świetlicy „Dom przyjaźni” uczestniczą w zdalnym konkursie “Pejzarz zimowy”.
Każdy autor musial przymyśleć  nazwę dla swego rysunku. Na każdego uczestnika czeka nagroda. Oto prace

Comments Off on Konkurs rysunków “Pejzaż zimowy”