Kad mokslo metai būtų saugūs


2022 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių  centre susirinko gausus vaikų ir suaugusiųjų būrys susitikimui su  Vilniaus rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore Juliana Lipinska ir Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūne Anželika Rakauskiene. Susitikimo tikslas – suteikti vaikams žinias apie kilsiančius pavojus, apie numatytas pasekmes teisės aktuose darant administracinius arba baudžiamuosius nusižengimus, atsakyti į vaikams, suaugusiems bei specialistams rūpimus klausimus. Anželika Rakauskienė supažindino globotinius (rūpintinius) su administracine bei baudžiamąja atsakomybe, kokios gresia baudos įvykdžius nusikalstamas veikas, nuo kokio amžiaus pats asmuo jau yra patraukiamas atsakomybėn įvykdžius administracinį ir baudžiamąjį nusižengimą. Papasakojo vaikams, kokie nepilnamečių vaikų pažeidimai yra nustatomi dažniausiai.

Juliana Lipinska vaikams papasakojo apie Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, pristatė Vilniaus rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos veiklą. Papasakojo apie dažnėjančius netyčinius vaikų nusižengimus elektroninėje erdvėje, kurie susiję su pornografinio turinio laikymu, persiuntimu, netinkamu elgesiu viešosiose vietose. Priminė apie nepilnamečių, jų tėvų ir globėjų atsakomybę.  

Taip pat renginio metu specialistai su vaikais bendravo apie vaikų pareigas bei teises. Dalyviai atidžiai klausėsi, diskutavo, uždavinėjo rūpimus jiems klausimus. 
Viliamės, kad vaikai išgirstas žinias pritaikys savo gyvenime, saugiai elgsis išeidami iš namų.

Įrašas paskelbtas temoje Be kategorijos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.