Gera vasaros pradžia – Whatansu stovykla

   

Birželio 4-6 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro bendruomeninių vaikų globos namų auklėtiniai kartu su įstaigos darbuotojais dalyvavo patirtinėje stovykloje Molėtuose. Stovyklą vaikams organizavo Whatansu (www.whatansu.lt) komanda, kuri jau 10 metų Lietuvoje organizuoja patirtines stovyklas, seminarus bei renginius, formuoja klasių bei švietimo įstaigų kolektyvų komandas, dirba su jų mikroklimatu, rūpinasi mokinių socialinių ir asmeninių įgūdžių formavimu, padeda kurti gerus švietimo bendruomenės narių santykius.

Komandos branduolį sudaro ilgametę patirtį turintys vaikų bei paauglių elgsenos, edukacijos ir motyvacijos ekspertai – patyrę lektoriai, mentoriai, kuratoriai, vadovai, savanoriai, psichologai – sąžiningi, dori, būtinai visapusiškai blaivūs žmonės, spindintys gyvenimo džiaugsmu ir pasiruošę su visais juo dalintis.

 

Efektyviems rezultatams pasiekti pasitelkiame veiksmingiausią prevencijos priemonę jaunų žmonių auditorijai laikomą pozityvių gyvenimo įgūdžių ugdymą per patyriminius užsiėmimus. Tai Deivido Kolbo į veiksmą orientuota metodika, padedanti per asmeninę patirtį išgyventi ir suvokti gvildenamos problemos mastą, keliamas emocijas, personalizuojanti patirtį, lydima refleksijos, nuostatas keičiančių išvadų bei spontaniško žinių pritaikymo – asmeninių iššūkių išsikėlimo, lemianti asmenybės raidą ir atsakingą savo ateities planavimą.

 

Whatansu patirtinės stovyklos įgalina vaikus būti geriausia savo paties versija ir nuolat plėsti komforto zonos ribas.

 

Šaltinis: www.whatansu.lt

Įrašas paskelbtas temoje Be kategorijos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.