Działalność świetlicy “Dom przyjaźni” w 2020 roku

Centrum pobytu dziennego „Dom przyjaźni“ założone w 2014 roku. Dziedzina działalności świetlicy – zabezpieczenie opieki socjalnej dla dzieci w wieku szkolnym w ciągu dnia. Sprawozdania z działalności są oddawane dla departamentu usług socjalnych przy ministerstwie usług socjalnych i pracy. Świetlica jest utrzymywana z budżetu samorządu rejonu wileńskiego, środków ukierunkowanych z budżetu państwa, a także z funduszy placówek wspierających (m. i. „Bank żywności”).

W ciągu 2020 roku do świetlicy uczęszczało 15 dzieci zamieszkujących w gminie Kowalczuki. W centrum pobytu dziennego „Dom przyjaźni“ dzieci mogą korzystać z następujących usług: kształcenie nieformalne, żywienie, formowanie nawyków higieny i
nawyków socjalnych, rozwijanie samodzielności, pomoc socjalna, psychologiczno-pedagogiczna, odrabianie lekcji, organizacja sensownych zajęć pozalekcyjnych, obozy letnie, itp. Uslugi dzieciom są świadczone nieodplatnie.

Dzieci są karmione nieodpłatnie. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia plastyczne, które pomogły rozwijać osobowość dzieci, a także dały możliwość bliżej poznać emocje, a także stan wewnętrzny dzieci. Zajęcia plastyczne zawsze są powiązane z tradycjami, świętami i zwyczajami.  Dwa razy w miesiącu dzieciaki same gotowały, przy tym ucząc się zasad higieny w kuchni i prawideł zdrowego odżywiania. Zaś każde piątkowe popołudnie przeznaczone na relaks, zamiast robić lekcje, dzieci przy popkornie oglądały filmy i animacje, po tym omawiały z paniami wydarzenia, dzieliły się emocjami.

W ciągu 2020 roku dzieci mieli niemało wycieczek (kino, centrum rozrywki Adventica), wyjazdów (Onikszty, Troki) i zajęć edukacyjnych (park Europy), a gdyby nie pandemia koronawirusa, byłoby tego jeszcze więcej. We wrześniu odbyły się zajęcia edukacyjne ze slynną litewską malarką Sigutė Ach. Dzieci wraz z malarką tworzyły wspólne obrazy akwarelą. Te rysunki są wykorzystywane do wydania corocznego kalendarza.
Wiosną i jesienią, w czasie kwarantanny, zajęcia centrum dziennego zmieniły wymiar na „zdalne”. Została utworzona grupa rodziców, dzieci i pan ze świetlicy. W Facebooku co dzień są publikowane propozycje na zajęcia dzieci w domu. Pracownice aktywnie obcują z dziećmi. Raz w tygodniu dzieciaki otrzymywały torebki żywnościowe. Przez platformę Zoom odbyły się bożonarodzeniowe zajęcia edukacyjne „Lego”. Dzieci i rodzice są w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi.

Leave a comment

Konkurs rysunków “Pejzarz zimowy”

Dzieci ze świetlicy „Dom przyjaźni” uczestniczą w zdalnym konkursie “Pejzarz zimowy”.
Każdy autor musial przymyśleć  nazwę dla swego rysunku. Na każdego uczestnika czeka nagroda. Oto prace

Leave a comment

13 stycznia 2021 – 30. rocznica Dnia Obrońców Wolności Litwy

Społecznościowe domy opieki nad dziećmi

Centrum pobytu dziennego dla dzieci (świetlica) „Dom przyjaźni”

Pracownicy także pamiętają Bohaterów Wolności…

Leave a comment

AKCJA CHARYTATYWNA

Comments Off on AKCJA CHARYTATYWNA

Zaprzaszamy na obchody tygodnia opiekunów


Comments Off on Zaprzaszamy na obchody tygodnia opiekunów

Międzynarodowy dzień Dziecka w Ośrodku

Jak co roku, 1 czerwca w Ośrodku interwencji kryzysowej rodziny i dziecka był obchodzony międzynarodowy dzień dziecka. Z powodu nie mogliśmy świętować w wielkim gronie, dlatego każdy pododdział miał swoje małe święto. Po prawie 2,5 rozstaniu, po raz pierwszy się spotkały dzieci ze świetlicy „Dom przyjaźni“. Podczas imprezy nie zabrakło zabaw, gier, konkursów, rysowania i poczęstunku. Natomiast wietrzna pogoda sprzyjała puszczaniu latawca i baniek mydlanych. Oto migi z ich zabawy.

Comments Off on Międzynarodowy dzień Dziecka w Ośrodku

Profilaktyczne badania COVID-19

Informujemy, że po raz drugi 23 pracowników naszego Ośrodka profilaktycznie zbadano na COVID-19 (7 maja).
Wszystkie wyniki są NEGATYWNE.

Comments Off on Profilaktyczne badania COVID-19

Cieszymy się

26 naszych pracowników wykonało prewencyjnie test na koronawirusa (COVID-19). Cieszymy się bardzo, wszystkie wyniki są negatywne!

Comments Off on Cieszymy się

Jak zapusty, to zapusty skacze chudy, skacze tłusty

Zapusty (lit. Užgavėnės) to ostatni tydzień przed postem 
wielkanocnym, który kończył okres Karnawału. Ostatki są świętem 
agrarnym mającym na celu wypędzenie złego ducha zimy ze wsi i 
przywitanie wiosny. Jest to najbardziej lubiane litewskie święto 
ludowe, jeden z najstarszych elementów kultury łączący różne pokolenia.
Jeden dzień w roku Centrum kryzysowe w Kowalczukach przemienia się w 
krainę przebierańców, blinami pachnącą. Ta data przypadła na 25 lutego.
Przybyłych witała skoczna muzyka, a tu jeszcze przebierańce, piękne 
cyganeczki zapraszały do wspólnego tańca. Walka tłustego z chudym, 
koziołki bodziły różkami.

Jedną z najważniejszych symboli zapustowych jest Marzanna, która 
podczas całej zabawy obserwowała dzieciaków.

W zabawie uczestniczyły dzieci ze świetlicy “Dom przyjaźni ” oraz 
wychowankowie z , które przygotowały krótką część artystyczną 
nawiązującą do Zapustów. A więc piosenką i tańcem rozbawialiśmy się. 
Na dzieci i przybyłych gości czekało wiele niespodzianek i atrakcji. 
Musieliśmy wykonać wszystkie zadania na podwórku aby zimę wypędzić. 
Przebierańce zgadywali zagadki, rozwiązywali różne zadania, a nie było 
łatwe. Kulminacją imprezy po okrzykach „Zimo, zimo odejdź od nas, 
wiosno, wiosno przyjdź do nas“ zapłonęły panny. Mamy nadzieję, że po 
takiej hucznej zabawie wiosna zawita bardzo szybko. Po zabawie wszyscy 
częstowaliśmy się blinami.

Comments Off on Jak zapusty, to zapusty skacze chudy, skacze tłusty

Rozszerzenie dostępności jakościowych usług socjalnych dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych oraz opiekunów

„By rozkwitnąć kwiaty potrzebują wody, człowiek przytulenia” Kamila Kampa

W wielu przypadkach cudza opieka staje się dla dzieci z rodzin problematycznych ratunkiem, ucieczką przez zaniedbaniem i znieczulicą.  Opiekunowie stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu ochrony dzieci, które są pozbawione środowiska rodzinnego lub których rodzice nie mogą reprezentować ich interesów, co może się zdarzyć, gdy rodzice znęcają się nad nimi lub je zaniedbują. Opiekunowie zapewniają opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej w swojej rodzinie.

            W samorządzie  rejonu wileńskiego, który  jest  partnerem Państwowej służby praw ochrony dziecka przy Ministerstwie pracy i usług socjalnych, przy placówkach usług socjalnych  – Ośrodka interwencji kryzysowej rodziny i dziecka i  Ośrodka dobrobytu  rodziny i dziecka  powstały dwa centra opieki. Od 1stycznia 2019 roku te placówki uczestniczą w Unijnym projekcie  Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra”, celem którego jest rozszerzenie dostępności jakościowych   usług socjalnych dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych oraz opiekunów.

          Od stycznia 2020 roku z inicjatywy samorządu rejonu   wileńskiego  usługi będą świadczone jeszcze bliżej potrzebujących.  Z powodu rozległości rejonu, który pierścieniem otacza Wilno, ludziom jest trudno dotarć do centrów opieki (rzadko jeżdżą autobusy, przejazd nie jest tani, a odległości mogą sięgać ponad 50km).

          W Wilnie przy ulicy Pelesos (która znajduje się blisko dworcu) dzieci oraz opiekunowie będą mieli możliwość korzystać z nieodpłatnych usług pracownika socjalnego, psychologa, specjalistę, atestowanego przez Państwową służbę praw ochrony dziecka  (GIMK) oraz innych specjalistów. W centrum biznesu “Pelesos”, w pokoju Nr. 407 oprócz konsultacji indywidualnych będą odbywać się także szkolenia grupowe dla przyszłych opiekunów oraz osób chętnych adoptować dzieci. Planowane są regularne spotkania w grupach samopomocy, aby omawiać różne aspekty opieki  i wymieniać się wskazówkami, wiedzą i doświadczeniem.

https://vrsa.lt/go.php/pol/Wiecej/10208
Comments Off on Rozszerzenie dostępności jakościowych usług socjalnych dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych oraz opiekunów