Kalėdinis susutikimas


2023 m. gruodžio 27 d. susitiko mūsų įstaigos darbuotojai bei globotiniai kartu su parapijos klebonu kun. Henriku Naumovič. Šių gražių Kristaus gimomo švenčių pakylėti dalinomės paplotėliu, linkėdami vieni kitiems, kad Kalėdų dvasia pripildytų širdis meile, namus – laime, o metus – palaiminimais. 

 

Svarbiausia ne tai, kas yra po eglute, o tai, kas yra šalia jos. Linksmų švenčių! Linkime ramybės ir džiaugsmo šį šventinį laikotarpį ir geriausių ateinančių metų!

Administratorė Evelina Romeiko

Įrašas paskelbtas temoje Be kategorijos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.