PASKELBTAS KONKURSAS VYR. BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRAS IEŠKO VYR. BUHALTERIO

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje.
2. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vyr. buhalterio vykdomą darbą.
3. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir kitais direktoriaus patvirtintais vidaus tvarkos dokumentais. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).
4. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei jų programomis (Internet Explorer, Microsoft Word, Microsoft Excel), dirbti su buhalterinės apskaitos programa NEVDA Biudžetas Vs, LABBIS, mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS), dokumentų valdymo sistema (DVS), Internetinės bankininkystės sistema, paslaugas teikiančių įmonių savitarnos svetainėmis, mokėti skaičiuoti darbo užmokestį dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą.
5. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti finansinius, buhalterinius ir vidaus tvarkomuosius dokumentus.
6. Mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą bei dirbti komandoje.
7. Nuolat kelti savo kvalifikaciją kursuose ir mokymuose, tobulinti įgytas žinias.

Nuoroda į konkursą čia.

Įrašas paskelbtas temoje Be kategorijos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.