Monthly Archives: February 2020

Rozszerzenie dostępności jakościowych usług socjalnych dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych oraz opiekunów

„By rozkwitnąć kwiaty potrzebują wody, człowiek przytulenia” Kamila Kampa W wielu przypadkach cudza opieka staje się dla dzieci z rodzin problematycznych ratunkiem, ucieczką przez zaniedbaniem i znieczulicą.  Opiekunowie stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu ochrony dzieci, które są pozbawione środowiska … Continue reading

Comments Off on Rozszerzenie dostępności jakościowych usług socjalnych dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych oraz opiekunów