Rozszerzenie dostępności jakościowych usług socjalnych dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych oraz opiekunów

„By rozkwitnąć kwiaty potrzebują wody, człowiek przytulenia” Kamila Kampa

W wielu przypadkach cudza opieka staje się dla dzieci z rodzin problematycznych ratunkiem, ucieczką przez zaniedbaniem i znieczulicą.  Opiekunowie stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu ochrony dzieci, które są pozbawione środowiska rodzinnego lub których rodzice nie mogą reprezentować ich interesów, co może się zdarzyć, gdy rodzice znęcają się nad nimi lub je zaniedbują. Opiekunowie zapewniają opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej w swojej rodzinie.

            W samorządzie  rejonu wileńskiego, który  jest  partnerem Państwowej służby praw ochrony dziecka przy Ministerstwie pracy i usług socjalnych, przy placówkach usług socjalnych  – Ośrodka interwencji kryzysowej rodziny i dziecka i  Ośrodka dobrobytu  rodziny i dziecka  powstały dwa centra opieki. Od 1stycznia 2019 roku te placówki uczestniczą w Unijnym projekcie  Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra”, celem którego jest rozszerzenie dostępności jakościowych   usług socjalnych dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych oraz opiekunów.

          Od stycznia 2020 roku z inicjatywy samorządu rejonu   wileńskiego  usługi będą świadczone jeszcze bliżej potrzebujących.  Z powodu rozległości rejonu, który pierścieniem otacza Wilno, ludziom jest trudno dotarć do centrów opieki (rzadko jeżdżą autobusy, przejazd nie jest tani, a odległości mogą sięgać ponad 50km).

          W Wilnie przy ulicy Pelesos (która znajduje się blisko dworcu) dzieci oraz opiekunowie będą mieli możliwość korzystać z nieodpłatnych usług pracownika socjalnego, psychologa, specjalistę, atestowanego przez Państwową służbę praw ochrony dziecka  (GIMK) oraz innych specjalistów. W centrum biznesu “Pelesos”, w pokoju Nr. 407 oprócz konsultacji indywidualnych będą odbywać się także szkolenia grupowe dla przyszłych opiekunów oraz osób chętnych adoptować dzieci. Planowane są regularne spotkania w grupach samopomocy, aby omawiać różne aspekty opieki  i wymieniać się wskazówkami, wiedzą i doświadczeniem.

https://vrsa.lt/go.php/pol/Wiecej/10208
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.