Šv. Kalėdos

Dievo Sūnaus atėjimas į Žemę istoriją perskyrė į dvi dalis – iki ir po Kristaus. Tai tos pačios žmonijos istorija, tačiau labai skirtinga. Iki Kristaus tamsu, nors į akį durk. Po Kristaus ima brėkšti. Jis – tikroji šviesa, apšviečianti kiekvieną žmogų (Jn 1, 9)

Jaukią gruodžio 27 dienos popietę Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre įvyko kasmetinė Kalėdinė šventė. Šventėje dalyvavo garbingi svečiai: Šumsko parapijos klebonas Jan Černiavski, atvykęs lyg tikras Kalėdų Senelis su dideliais maišais dovanėlių ir saldumynų, Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Teresa Demeško ir Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, atvežusios vaikams saldainių ir šakočių. Šventė neįvyktų be bendruomeninių vaikų globos namų globotinių, dienos centro „Draugystės namai“ vaikų ir jų tėvelių, taip pat Krizių centro darbuotojų.

Susirinkusius pasveikino direktorė Leokadija Pavtel. Kristaus gimimo žinia prasideda nuo džiaugsmo, o užbaigiama ramybe, kurios ji linkėjo visai Krizių centro bendruomenei.  Po Kalėdų, mūsų širdyse gimęs Jėzus, padaro mūsų širdis jautresnėmis kito žmogaus skausmui, negandoms. Tomis dienomis norisi padėti kitam… kuo tik galime. Vicemerė Teresa Demeško dėkojo darbuotojoms už jų sunkų ir prasmingą darbą, o vaikams linkėjo daug dovanų bei geros nuotaikos. „Gyvenimas yra nuostabiausia pasaulyje pasaka ir didžiausias įkvėpimo šaltinis, todėl kurkite ir dalinkitės stebuklais mažais ir dideliais!“ – sakė vicemerė. Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska labai gerai ir iš labai arti žino, kaip dirba ir su kokiais sunkumais susiduria socialines paslaugas rajono gyventojams teikiančios įstaigos. „Būkime vieni kitiems atidesni ir geranoriški, išklausykime ir išgirskime, atverkime gerumui širdis ir dalinkimės juo“ – sakė Kristina Malinovska.

Vaikai deklamavo eiles, susirinkusieji kartu dainavo Kalėdines giesmes, o gausias vaišes ir gėrybes palaiminęs kunigas Jan Černiavski linkėjo ramybės ir meilės šeimose bei Dievo palaimos ir mažiems ir dideliems. „Dievas padarė tiek daug, kad kalėdinis stebuklas įvyktų. O tau tereikia tikėjimu priimti Dievo dovaną – Jėzų Kristų ir išpažinti Jį savo gyvenimo Viešpačiu“ – kalbėjo kunigas. Pasidalinę kalėdaičiais ir linkėdami viso geriausio svečiai ir visi susirinkusieji buvo pakviesti prie arbatos stalo, kur prisiminė pralėkusius metus – ką nuveikė, kur keliavo, pramogavo, kokius muziejus lankė, kaip plaukė baidarėmis.

Už dovanas vaikų vardu Krizių centro direktorė Leokadija Pavtel dar kartą dėkojo ne tik šiandien atvykusiems svečiams – kunigui Janui Černiavskiui, Vilniaus rajono savivaldybės vicemerei Teresai Demeško, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėjai Kristinai Malinovskai, bet prisiminė ir rėmėjus iš Lenkijos Respublikos: gaisrininkus savanorius iš Lenartų bei ūkininką Juzefą Slovinskį, kurie prieš Kalėdas aplankė globojamus vaikus bendruomeniniuose globos namuose. Dėkojo ir Lietuvos Nacionalinio dramos teatro atstovams Dariui ir Linai Basčiams, Nordea banko atstovams, Vilniaus miesto darželio „Taškis“ bendruomenei, Viliaus šv. Juozapo Kunigų seminarijos klerikams, kurie parapijose paskelbė akciją ir žmonės išpildė vaikų iš globos namų svajones. Į Kalvelius klerikai Edvard Rynkievič, jau antrus metus organizuojantys tokią akciją, ir Miroslav Domanski atvežė dovanas, kurias paaukojo parapijiečiai iš Šv. Dvasios parapijos. Prieš Kalėdas į Šumsko šv. Mykolo Arkangelo parapiją atvyko savanoriai iš Lenkijos Respublikos sostinės organizacijos „Polska fundacja narodowa“, jie aplankė Kalveliuose įsikūrusius bendruomeninius vaikų globos namus ir išdalino žmonių paaukotas dovanas ten gyvenantiems vaikams. Dėkojame visiems, kas nori dalintis, kalbėtis, džiaugtis kartu su mumis – sakė direktorė Leokadija Pavtel.

Sukurta šventinė džiugi nuotaika, draugiški ir nuoširdus pokalbiai, saldžios ir ne tik dovanos ir šio renginio prisiminimai ilgai išliks mūsų širdyse.

Įrašas paskelbtas temoje Be kategorijos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.